52.Altena Infra-materialen

Zeedijken bezwijken niet meer

Ronaton is een systeem van Altena Infra- materialen uit 't Harde. Het voorkomt dat een zeedijk bezwijkt. Na toepassingen op dijken langs binnenwateren is het systeem inmiddels ook gebruikt op een dijkvak langs zeewater in de provincie Zeeland.