51. Hill Innovations

Bekleding van dijken en oevers

Het Hillblock bekleedt hellingen van waterbouwkundige constructies als dijken en oevers. Ze reduceren de golfoploop – de maximale hoogte van golven die tegen de dijk aanbotsen. Zo hoeven de dijken minder verhoogd te worden om aan veiligheidsnormen te voldoen.