37. OOG.VOOR.LEZEN

Oog voor dyslexie

Oog voor lezen uit Eindhoven ontwikkelde een instrument voor het meten van leesvaardigheid met behulp van eye-tracking- techniek. Het apparaat kan helpen bij het diagnosticeren van dyslexie, en kan vervolgens ook testen of er vooruitgang wordt geboekt.