15. Badotherm

Drukmeting bij hoge temperaturen

Badotherm ontwikkelde een scheidingsmembraan met isolator die drukmetingen tot 600°C mogelijk maakt. Die drukmeting was tot nog toe gelimiteerd tot een temperatuur van 400°C. Zonne-energiecentrales hebben behoefte aan drukmetingen ver boven die grens.