Vijf miljoen euro voor Cultuurkaart

Minister Jet Bussemaker (Cultuur, PvdA) trekt 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor scholieren in het voortgezet onderwijs te behouden. Ze reserveert 50 miljoen om de kaart tien jaar te laten voortbestaan. Dat schrijft ze in een brief over haar visie op cultuur die ze vandaag heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

Met de Cultuurkaart kunnen scholieren culturele activiteiten betalen. Het vorige kabinet wilde de kaart wegbezuinigen, maar minister Bussemaker maakte bij haar aantreden eind 2012 duidelijk dat ze het daar niet mee eens was. Ook het plan van het vorige kabinet om het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) af te schaffen als verplicht eindexamenvak, wil ze mogelijk terugdraaien. Nog voor de zomer zal ze hierover meer bekendmaken. Ze schrijft in haar brief dat cultuuronderwijs belangrijk is voor Nederland: „Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving.”

Om de culturele sector te helpen overeind te blijven na de bezuinigingen van 125 miljoen euro op de subsidies die het vorige kabinet doorvoerde, neemt ze een aantal maatregelen. Instellingen die de afgelopen jaren geld overhielden van hun subsidie mogen deze reservepotjes houden om te gebruiken voor hun activiteiten. Onder Zijlstra was dit geld bevroren, omdat hij er rekening mee hield dat er ontslagen in de cultuursector van moesten worden betaald.

Het ministerie betaalt verder mee aan het opzetten van een opleiding voor leiders in de culturele sector. Ook zal er een coach worden aangesteld die culturele instellingen helpt bij het zoeken van particuliere investeerders. Daarnaast trekt de minister geld uit om restauratieopleidingen te ondersteunen en gaan de cultuurfondsen nieuwe programma’s ontwikkelen om talentvolle jonge kunstenaars te ondersteunen.

Bussemaker stuurde gisteren ook al een brief over de musea naar de Kamer. Daarin schreef zij dat ze de musea wil stimuleren meer samen te werken, maar ze niet wil dwingen. De museumverenigingen NMV en VRM hebben verheugd gereageerd.