Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Aantal meldingen van misbruik in jeugdzorg stijgt

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg is het afgelopen jaar gestegen van 33 naar 67. De meldingen variëren van licht tot zwaar misbruik, blijkt uit het jaarbericht van de inspectie.

In bijna de helft van de gevallen gaat het om misbruik door jongeren onderling. Daarnaast worden meldingen gedaan van misbruik door ouders, pleegouders of hulpverleners. Ongeveer twintig procent van de meldingen in 2012 ging over voorvallen in eerdere jaren.

‘Meer aandacht voor seksueel misbruik’

De groeiende aandacht voor seksueel misbruik kan een oorzaak zijn van het verdubbelde aantal meldingen. De inspectie is tevreden over het feit dat calamiteiten vaker worden gemeld, maar vindt dat preventie meer aandacht verdient. Volgens de inspectie kunnen sommige calamiteiten worden voorkomen als professionals doortastender handelen en zorg beter overdragen.

In totaal registreerde de Inspectie Jeugdzorg vorig jaar 130 calamiteiten. Hierbij zijn meldingen van seksueel overschrijdend gedrag, zelfmoord, delicten en ongevallen samengevoegd. In 2011 werden 94 calamiteiten gemeld. De inspectie onderscheidt calamiteiten en incidetenten. Calamiteiten moeten instellingen direct bij de inspectie melden, incidenten registreren en analyseren ze zelf. Seksueel overschrijdend gedrag geldt echter altijd als calamiteit.