Opinie

    • Paul Luttikhuis

We moeten een beetje tijdrekken

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) wil de kaart van energie en klimaat opnieuw tekenen. Een speciale versie van de World Energy Outlook moet de klimaatconferentie die dezer dagen voortkwakkelt in Bonn kracht bij zetten. Vandaar dat UNFCCC-chef Christina Figueres in een reactie schrijft:

‘The IEA report comes at a crucial moment for the UN Climate Change negotiations and for global efforts to address climate change at all levels. Once again we are reminded that there is a gap between current efforts and the engagement necessary to keep the world below a two degrees Celsius temperature rise. Once again we are reminded that the gap can be closed this decade, using proven technologies and known policies, and without harming economic growth in any region of the world. By seizing the opportunities described in the report, businesses and governments at all levels can catalyze climate action and open the political space for a universal climate agreement.’

Het IEA benadert het klimaat altijd vanuit een (economisch) energieperspectief, waardoor het nog wel eens verrassende conclusies trekt. Volgens het IEA zal de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen in 2020 maar liefst 4 gigaton hoger uitkomen dan nodig is om binnen afgesproken doelstelling voor de temperatuurstijging (niet meer dan 2 graden Celsius) te blijven.

Een nieuw klimaatverdrag moet in 2015 worden gesloten en in 2020 ingaan. Als we tot dan wachten, gaat kostbare tijd verloren. Daarom stelt het IEA vier maatregelen voor waarmee 3,1 Gt CO2-equivalent kan worden bespaard. Zo kunnen de onderhandelaars een beetje tijdrekken:

1. Efficiënter omgaan met energie. Daarmee zou volgens het IEA tot 2020 1,5 Gt CO2 bespaard kunnen worden (49 procent van het totaal).
2. Bouw en het gebruik van de meest vervuilende kolencentrales verminderen. Dat zou goed zijn voor een besparing van 640 Mt CO2-eq in 2020 (21 procent).
3. Door te zorgen dat er minder methaan vrijkomt bij de winning van (schalie)olie- en gas wordt 550 Mt CO2-eq bespaard (18 procent).
4. Het afbouwen van subsidie op fossiele brandstoffen, waarmee in 2011 nog een bedrag van 523 miljard dollar gemoeid was, zou voor de resterende 360 Mt moeten zorgen (12 procent).

Volgens het IEA pakt het klimaatbeleid voor verschillende energiesectoren heel verschillend uit. Zo verwacht het agentschap een omzetstijging met 1,8 biljoen dollar tot 2035, voor de nucleaire en de duurzame energiesector. De steenkolensector moet rekening houden met een vergelijkbare omzetdaling.

Het IEA verwacht bovendien dat 8 procent van de nieuwe centrales die gestookt worden met fossiele brandstof, zullen worden gesloten voordat de investering in de bouw ervan is terugverdiend. CCS, de opslag van broeikasgassen, kan ervoor zorgen dat die investering er toch wordt uitgehaald, maar die techniek stuit op veel weerstand. Vertraging van de invoer van CCS kan uiteindelijk de prijs van een reductie van de CO2-uitstoot met één biljoen dollar opdrijven.

Weliswaar wordt op de kort termijn 1,5 biljoen dollar bespaard op investeringen in duurzame energie, als we klimaatbeleid voorlopig aan onze laars lappen, stelt het IEA. Maar daar staan na 2020 extra uitgaven van 5 biljoen dollar tegenover, als we alsnog besluiten de ‘2 graden doelstelling’ te willen halen. Uiteindelijk becijfert het IEA kost het uitstel van klimaatbeleid dus veel geld.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis