Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Kamer wil lagere pensioenpremie - FNV: kabinet hakt te grof in pensioenen

Een gepensioneerde man bij pinatuomaat. De Kamer wil dat de pensioenpremie omlaag gaat, maar welke mogelijkheden de politiek daarvoor heeft moet nog worden uitgelegd in de Kamer.
Een gepensioneerde man bij pinatuomaat. De Kamer wil dat de pensioenpremie omlaag gaat, maar welke mogelijkheden de politiek daarvoor heeft moet nog worden uitgelegd in de Kamer. Foto ANP / Roos Koole

De premie die werknemers betalen voor hun pensioen moet omlaag, zo luidt een wens van de Tweede Kamer volgens De Telegraaf . Als pensioenfondsen hun premies verlagen, kan dat mensen in loondienst volgens eerste schattingen zo’n duizend euro per jaar opleveren. Vanmiddag vindt er een hoorzitting plaats in de Kamer waarin de pensioenplannen worden besproken met diverse pensioenspecialisten.

Het kabinet heeft al plannen om te bezuinigen op de pensioenopbouw. Mogelijkheden om met belastingvoordeel voor pensioen te sparen worden door deze plannen ingeperkt. In plaats van jaarlijks maximaal 2,25 procent van het pensioen belastingvrij opzij te mogen zetten, wordt dat vanaf 2015 maximaal 1,75 procent. Daarnaast gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog.

De premies moeten daarom volgens de Kamer omlaag, omdat werkenden anders geld inleggen waarover ze geen voordeel ontvangen. De Nederlandsche Bank berekende vorige maand daarnaast dat een verlaging van de pensioenpremies een flinke stimulans kan zijn voor de economie. Volgens De Telegraaf zijn VVD, PvdA, D66, CU en SGP voor het plan.

‘Fondsen willen geen geld vrijmaken met lagere premies’

De pensioenfondsen stellen zelf de premies vast, en hebben eind vorig jaar te kennen gegeven niet mee te willen werken aan het plan van het kabinet-Rutte II om met lagere pensioenpremies geld vrij te maken voor het aanjagen van de economie. De fondsen willen de premies ook kunnen gebruiken om hun financiële positie te verbeteren en kortingen voor de huidige gepensioneerden te voorkomen. Veel fondsen zijn de forse beleggingsverliezen nog niet te boven.

CDA-econoom Lans Bovenberg meldde in november in NRC Handelsblad dat het regeerakkoord “allerlei fiscale sluiproutes” in stand houdt waardoor sociale partners, die in Nederland de pensioenfondsen besturen, niet geneigd zullen zijn de premie te verlagen. Zij hebben afgesproken de premies te bevriezen.

Pensioenfondsen stevenen af op miljardentegenvaller

Kleijwegt schreef afgelopen weekend in NRC Handelsblad dat de Nederlandse fondsen bovenop bovengenoemde druk momenteel afstevenen op een miljardentegenvaller, zo bleek uit berekeningen van het CPB:

“Dat komt door beloften aan werknemers die in 2005 zijn gedaan om het wegvallen van de regeling voor vervroegde uittreding op te vangen. Die compensatie werd uit de collectieve pensioenpot betaald, maar dat mag niet meer van de toezichthouder.”

Het probleem kwam naar boven toen de kabinetsplannen werden besproken om te bezuinigingen op de pensioenopbouw. Kleijwegt:

“Door de bezuinigingen kan iedereen vanaf 2015 minder pensioen opbouwen. Dit treft vooral jongeren, die hun meeste pensioen immers nog moeten opbouwen. Zij dreigen ook op te draaien voor het financieringsgat dat het Centraal Planbureau ontdekte. Dat zet extra druk zet op de solidariteit tussen verschillende generaties pensioenspaarders, tenzij de toezeggingen aan ouderen niet volledig worden nagekomen.”

FNV hoop op steun in Kamer in hun pensioenkritiek

De FNV hoopt vanmiddag op steun van de Tweede Kamer bij het bespreken van de pensioenplannen van het kabinet. Dat stelt voorzitter van de vakbeweging Ton Heerts in een interview met nieuwssite NU.nl.

De FNV vindt de huidige pensioenplannen van het kabinet onacceptabel. Ze leiden er volgens de vakbond toe dat werknemers te weinig pensioen kunnen opbouwen. Daardoor zouden in de toekomst mensen op hun zeventigste ‘na een heel werkverleden’ nauwelijks meer krijgen dan de AOW. Heerts:

“Terwijl het kabinet ook vindt dat mensen meer voor hun zorg moeten betalen. Dan moeten ze wel voldoende inkomen hebben. En als alle mogelijkheden voor een hoger pensioen zijn afgesneden, dan zit je op langere termijn pas echt met een probleem. Dat het pensioenstelsel hervormd moet worden, daar zijn we het mee eens, maar de mate waarin nu in de pensioenen wordt ingehakt, is gewoon te grof.”