Marokko straft man die zijn vrouw verkrachtte

In Marokko is vorige week voor het eerst een man veroordeeld wegens verkrachting binnen het huwelijk. Volgens de advocaat van het 35-jarige slachtoffer was de rechter van het Hof van Beroep in Al-Jadida tot de slotsom gekomen dat „de seksuele daad op een abnormale manier is uitgevoerd”. De 42-jarige echtgenoot werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

De uitspraak is voorzover bekend ook een nieuwe ontwikkeling in de hele Arabische wereld. Hij is eveneens opmerkelijk omdat Marokko vorig jaar nog het nieuws haalde door de zelfmoord van een jonge vrouw die was gedwongen met haar verkrachter te trouwen om zo de eer van de familie te redden. Artikel 475 van de Marokkaanse strafwet maakt het de „ontvoerder” van een minderjarige mogelijk – met instemming van de veelal conservatieve rechters – met zijn slachtoffer te trouwen om aan vervolging te ontsnappen. De regering heeft wijziging van het artikel voorgesteld, maar dat is voorzover bekend nog steeds niet doorgevoerd.

De vrouw van de veroordeelde man diende 22 december haar klacht in met de steun van Essanaa, een organisatie in Al-Jadida die zich inzet voor de bescherming van vrouwen. Volgens haar advocaat was het om te beginnen al uitzonderlijk dat de procureur-generaal twee weken later tot vervolging besloot op basis van medisch bewijs en getuigenis van een 11-jarige dochter van het echtpaar die erbij aanwezig was geweest.

Omdat de Marokkaanse strafwet geen melding maakt van seksueel geweld binnen het huwelijk, baseerde de rechter zich op artikel 485 van de strafwet die elke gewelddadige aantasting van de eerbaarheid van een andere persoon strafbaar stelt.