Magdalena’s passie verbijstert

Magdalena’s Passie door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en solisten o.l.v. Markus Stenz. Gehoord: 8/6 Concertgebouw A’dam. Inl: radio4.nl/zaterdagmatinee

Na de ontdekking van het Evangelie van Judas (2005) en de publicatie van Dan Browns boek The Da Vinci Code (2003), waaruit bleek dat Jezus en Maria Magdalena kinderen hadden, is een passieverhaal volgens Maria Magdalena niet meer dan vanzelfsprekend. Regisseur Peter Sellars, even omstreden als gevierd, schreef de tekst van The Gospel according to the Other Mary. John Adams, sinds Nixon in China de succesvolste eigentijdse operacomponist, schreef de muziek van het ‘Passion Oratorio’ voor groot symfonieorkest, cimbalom, elektrische gitaar, koor, drie countertenoren en solisten in de rollen van Maria Magdalena, haar zuster Martha en hun broer Lazarus.

Peter Sellars, een spiritueel dwaallicht, mixte teksten die hij uit de Bijbel en andere bronnen haalde tot een opzienbarende versmelting van verleden en heden, die niet alleen de bijbelvaste toehoorder verbijstert. Martha en Maria hebben een opvanghuis voor dak- en werkloze vrouwen. Lazarus zit bij het avondmaal. In een verzengend nachtelijk visioen rukt Jezus zichzelf van zijn kruis en hakt het kruis met een bijl in mootjes. Hij begraaft zijn ouders levend en reist naar Beiroet en Damascus, waar onrustige en hongerige menigten revolutie eisen. Prachtig poëtisch is: „Hemels kom omlaag en laat het rechtschapenheid regenen.”

De steeds rijkere minimal-muziek van John Adams overziet de muziekhistorie met verwijzingen naar Pergolesi en de drei Knaben uit Mozarts Zauberflöte tot de late Mahler, Messiaen en de vroege Philip Glass. Adams doet dat met groot vakmanschap en gevoel voor theatrale opbouw. Met een verfijnd en breed klankpalet pendelt hij tussen etherisch en heftig energiek, tussen ontroerend en aangrijpend. Het is een majeur stuk in zijn imponerende oeuvre, uitstekend uitgevoerd in de NTR Zaterdagmatinee, een van de opdrachtgevers. De publieke bijval was ovationeel.