De Iraakse president Maliki is niets meer dan een shi’itische Saddam

Iraakse docent mensenrechten en activist Saad Salloum

over de nieuwe oorlog in Irak

pagina 8-9