Miljardentegenvallers voor pensioenfondsen op komst

Door de bezuinigingen kan iedereen vanaf 2015 minder pensioen opbouwen.
Door de bezuinigingen kan iedereen vanaf 2015 minder pensioen opbouwen. Foto ANP / Roos Koole

Nederlandse pensioenfondsen stevenen af op een miljardentegenvaller. Voor pensioentoezeggingen aan grote groepen 50- en 60-plussers ontbreekt de financiering. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag.

Het gaat om beloften aan werknemers die in 2005 zijn gedaan om het wegvallen van de regeling voor vervroegde uittreding op te vangen. Die compensatie werd uit de collectieve pensioenpot betaald, maar dat mag niet meer van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Die tikte de fondsen vorig jaar al op de vingers.

De tegenvaller voor de fondsen kwam boven water bij berekeningen door het Centraal Planbureau. Dat stuitte op het probleem tijdens recente besprekingen tussen kabinet en sociale partners.

Dat overleg vloeit voort uit de kabinetsplannen om te bezuinigen op de pensioenopbouw. In het regeerakkoord was afgesproken nog maar 1,75 procent (belastingvrije) opbouw per jaar toe te staan. Nu is dat 2,15 procent. Die beperking van de fiscale aftrek moet het Rijk bijna 3 miljard euro opleveren.

Vakbonden en werkgevers verzetten zich tegen dat plan, en gingen in overleg met het kabinet over aanpassing. Bij het sluiten van hun sociaal akkoord verzachtte het Rijk de pijn enigszins met de toezegging 250 miljoen minder te bezuinigen op de pensioenregeling.

Bezuinigingen treffen vooral jongeren

De besprekingen tussen overheid en sociale partners zijn gisteren beëindigd zonder grote aanpassingen. Staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat hij de bezuinigingen doorzet. Wel wil hij de maatregelen iets verzachten door een bijspaarregeling te introduceren. Volgens Weekers gaat het om een “complexe” constructie die tot extra kosten voor pensioenfondsen leidt.

Door de bezuinigingen kan iedereen vanaf 2015 minder pensioen opbouwen. Dit treft vooral jongeren, die hun meeste pensioen immers nog moeten opbouwen. Zij dreigen ook op te draaien voor het financieringsgat dat het Centraal Planbureau ontdekte. Dat zet extra druk zet op de solidariteit tussen verschillende generaties pensioenspaarders, tenzij de toezeggingen aan ouderen niet volledig worden nagekomen.

De vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn het niet met het CPB eens dat er miljardentekorten aankomen. Sterker: ze houden rekening met een meevaller door het aflopen van overgangsmaatregelen voor vut en prepensioen. Het kabinet deelt die visie niet. De sociale partners proberen nu via de Kamer alsnog de opbouw voor pensioenen op 2 procent per jaar te krijgen.