Hollande: eurocrisis is voorbij, maar groeimaatregelen blijven nodig

De eurocrisis is voorbij. Dat heeft de Franse president Francois Hollande vanochtend gezegd tijdens zijn bezoek aan Japan. Hollande gaf te kennen dat de crisis Europa sterker heeft gemaakt en geleid heeft tot een verdere integratie van het beleid in de verschillende landen.

Hollande vertelde Japanse zakenlui vanochtend dat Europa stappen maakt op weg naar economisch herstel.
Hollande vertelde Japanse zakenlui vanochtend dat Europa stappen maakt op weg naar economisch herstel. Foto AP / Koji Sasahara

De eurocrisis is voorbij. Dat heeft de Franse president Francois Hollande vanochtend gezegd tijdens zijn bezoek aan Japan. Hollande stelde dat de crisis Europa sterker heeft gemaakt en geleid heeft tot een verdere integratie van het beleid in de verschillende landen.

De president noemde de bankenunie en de regels voor nationale begrotingen als middelen om grotere stabiliteit en solidariteit in Europa te bewerkstelligen. De Fransman hamerde volgens persbureau AP ook op zijn stokpaardje: er moeten maatregelen genomen worden om de economische groei in Europa te bevorderen en de concurrentiekracht te verstevigen.

De eurocrisis duurt als sinds 2009. De economieën in de eurolanden krompen het afgelopen kwartaal voor de zesde keer op rij. De gemiddelde werkloosheid bedraagt 12,2 procent; de hoogste stand in bijna vijftien jaar. Verwachtingen over economisch groei worden steeds neerwaarts bijgesteld.