Het leven in de voormalige Europese Unie: de laatste jaren van de Lange Vrede

Fragment uit de folder die bij de ingang van de tentoonstelling over Europa over vijftig jaar, wordt uitgereikt.

Juni 2063

In zijn nieuwe tentoonstelling neemt het Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap u meer dan een halve eeuw mee terug in de tijd, naar de beginjaren van de eenentwintigste eeuw. Naar de nazomer van de Europese Integratie, één van de spectaculairste vredes- en moderniseringsprojecten uit onze geschiedenis.

Na twee bloedige Europese Burgeroorlogen met wereldwijde gevolgen, leek Eenwording de methode bij uitstek om eindelijk vrede te brengen. Maar de welvaart en stabiliteit die daaruit voortvloeiden, susten Europa in slaap. Het Continent verouderde zienderogen. Nauwelijks nog in staat om voldoende innovatie te creëren, werd Europa in sneltreinvaart ingehaald door opkomende economieën. De Lange Vrede maakte plaats voor de Grote Recessie. Na jaren van doorgedreven Harmonisering kwam Project Europa onder zware druk te staan. (...)

Wereldwijd verplaatsten de macht en de economische bedrijvigheid zich ondertussen van West naar Oost. Op grote klimaatconferenties en in internationale conflictbeheersing moest Europa zich meer en meer tevreden stellen met een bijrol. De opleiding Europese Studies aan de universiteit van Istanbul werd afgeschaft wegens een gebrek aan inschrijvingen. Op hun digitale schermen en via het wereldwijde glasvezelweb waren onze grootouders rechtstreeks getuige van de niet te stuiten neergang van de voor hen vertrouwde wereld.

Wij wensen u een informatief bezoek toe,