Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Dijksma stopt natuursubsidies voor duizenden boeren’

Hooglanders op de Pod Reemster Hei.
Hooglanders op de Pod Reemster Hei. Foto ANP / Koen Suyk

Staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma zet de regeling die duizenden boeren van natuursubsidies voorziet stop. Dijksma noemt de regeling vandaag in een interview in Trouw “onacceptabel duur”.

In de afgelopen twintig jaar werd in totaal een miljard euro aan de natuursubsidies uitgegeven, terwijl de natuur op het platteland er juist op achteruit is gegaan.

Individuele boeren komen in een nieuwe regeling dan ook niet langer in aanmerking voor subsidie. Als zij nog wel aan natuurbeheer willen doen, moeten zij zich aansluiten bij collectieven waarin natuurorganisaties en boeren samenwerken. De plannen van deze samenwerkingsverbanden moeten vervolgens nauwgezet door de provincie worden gecontroleerd, vindt Dijksma. Zo kan de subsidie niet langer als verkapte inkomenssteun door de boeren worden gebruikt.

Ook worden met deze collectieven niet langer ‘snippers’, maar grotere eenheden natuur beheerd. Daar hebben de genomen maatregelen dan ook meer effect, denkt de staatssecretaris.

Natuurbeheer door boeren mag verder alleen nog maar plaatsvinden in de directe nabijheid van natuurgebieden of op plekken waar de biodiversiteit sterk verbeterd kan worden. Zo vormen de boeren een buffer tussen natuurreservaten en intensieve landbouwgebieden.

Wijziging volgt op rapport vorige maand

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeerde vorige maand al dat de subsidies voor agrarisch natuurbeheer op een “groot fiasco” zijn uitgelopen. Het kabinet had om het advies gevraagd omdat de regering het natuurbeleid wilde herijken. Het advies werd aan Dijksma overhandigd, en zij zegt in Trouw de conclusies te omarmen. Daarom wordt het subsidiesysteem omgegooid.

De nieuwe regeling moet 1 januari 2016 ingaan. Momenteel betaalt Dijksma jaarlijks vijftig miljoen euro aan boeren die aan natuurbeheer doen. Of de nieuwe regeling ook een bezuiniging zal zijn, wordt op Prinsjesdag bekend, aldus Dijksma.