Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Constructies illegaal thuisonderwijs - ministerie ontkent ontduiking wet

Enkele tientallen kinderen volgen met medeweten van ministerie en inspectie thuis onderwijs dat mogelijk tegen de Leerplichtwet in is, meldt NRC Handelsblad vanmiddag. Dit onderwijs wordt betaald via een school waar zij staan ingeschreven, maar niet fysiek naar toegaan.

Foto ANP / Koen Suyk

Enkele tientallen kinderen volgen met medeweten van ministerie en inspectie thuis onderwijs dat mogelijk tegen de Leerplichtwet in is. Dit onderwijs wordt betaald via een school waar zij staan ingeschreven, maar niet fysiek naar toegaan. De ouders van deze kinderen, die behoefte hebben aan extra zorg, hebben daarvoor een speciaal contract ondertekend. De ouders zeggen dat ze hierover hun mond moeten houden, de inspectie ontkent dit.

Het ministerie van OCW en de inspectie van het Onderwijs bevestigen het bestaan van deze ‘maatwerkregelingen’ voor individuele gevallen. Volgens onderwijsadvocaat Katinka Slump, die enkele van deze contracten heeft geregeld, zijn de speciale contracten “in strijd met de wet”. Het ministerie en de inspectie ontkennen dit en zeggen dat wordt gekeken of een regeling “past binnen de wet- en regelgeving”.

Vijfduizend kinderen structureel thuis

Ongeveer 5.000 Nederlandse kinderen zitten structureel thuis, zo blijkt uit een recent rapport van de Kinderombudsman. Het gaat om kinderen met lichamelijke of psychische problemen. Of om kinderen die hoogbegaafd zijn of gepest worden.

Ze kunnen vaak geen school vinden, omdat onderwijsinstellingen geen ‘probleemgevallen’ willen. Of ze kunnen niet fulltime naar school. Dit is een probleem, omdat in de Leerplichtwet staat dat kinderen vijf dagen in de week op school aanwezig moeten zijn. Thuisonderwijs wordt daarom niet gefinancierd. De Kinderombudsman pleitte daarom eerder voor een verruiming van de wet om deze kinderen te helpen.

Speciale contracten voor tiental leerlingen

Om toch iets voor enkele zorgkinderen te kunnen doen, sluit de inspectie speciale contracten met ouders en een school. Het zou om niet meer dan 10 kinderen per jaar gaan, zo laat de inspectie weten. Advocaat Slump zegt dat het om 20 kinderen gaat. De overeenkomsten zijn opgesteld door de ‘inspecteur bijzondere opdrachten’ van de inspectie en worden goedgekeurd door het ministerie. In de overeenkomst staat dat de ouders de thuisstudie voor hun kind kunnen declareren bij de school.

De speciale regeling wordt ook wel aangeduid als een ‘Miep Ziek Contract’. De inspectie zegt in een reactie: “De term Miep-Ziek is geen term die de onderwijsinspectie hanteert.” In een modelcontract, dat in het bezit is van deze krant, wordt de term ‘Miep Ziek’ echter meermalen gebruikt. Miep staat voor elke willekeurige leerling en Ziek voor te ziek om naar school te gaan of ziek worden van onderwijs volgen, zegt onderwijsadvocaat Slump.

Wie voor de speciale regeling in aanmerking komt, is onduidelijk. Volgens de inspectie zijn hiervoor “geen voorafgestelde regels”. Eén moeder, die deze krant sprak, kreeg te horen dat de constructie voor onderwijs thuis niet bestond, een andere moeder kreeg gewoon “uit het niets” een aanbod.

Enkele ouders zeggen tegen deze krant dat zij mondeling een zwijgplicht hebben gekregen van de inspectie over de contracten. De inspectie ontkent dit:

“Ouders wordt dringend gevraagd om zorgvuldig met de informatie om te gaan omdat het om maatwerk gaat en gemaakte afspraken geen blauwdruk zijn voor andere situaties.”

Maar volgens Slump is er wél een geheimhoudingsplicht:

“Zo ziet niemand dat de inspectie op illegale wijze werkt aan nog een beetje onderwijs voor wat trieste gevallen. Bovendien wordt de groep op deze manier zo klein mogelijk houden. Zo blijft het onder de radar. Want straks staan er rijen van ouders die dit willen.”