Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Invoering leenstelsel wordt jaar uitgesteld - alleen in bachelorfase’

Studenten in een collegezaal van de Erasmus Universiteit. Foto ANP / Koen Suyk

De invoering van het leenstelsel voor studenten wordt in de bachelorfase met een jaar uitgesteld. Dat melden bronnen in Den Haag aan Nu.nl en nos.nl. De bedoeling was om het leenstelsel in het studiejaar 2014/2015 al in te voeren, maar dat wordt nu dus 2015/2016.

Later vandaag zal minister Jet Bussemaker (PvdA) bekend maken waarom zij hiertoe heeft besloten. Het besluit zelf deelde ze mee in een brief aan de Tweede Kamer. GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver is blij met het besluit van Bussemaker, maar stelt dat de minister nog altijd niet tegemoet komt aan de wensen van zijn partij:

“Het is goed dat de minister kiest voor zorgvuldigheid en een jaar uitstel. Maar de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs wordt [met dit besluit] niet verbeterd. GroenLinks wil dat de Ov-jaarkaart blijft, de aanvullende beurs omhoog gaat, collegegelden lager worden en er meer geld beschikbaar wordt voor onderwijs. Steun voor haar plannen is geen stap dichterbij dan een half jaar geleden.”

En ook Carola Schouten van ChristenUnie en Jasper van Dijk (SP) zijn nog lang niet tevreden. Zij schrijven op Twitter:

Twitter avatar carolaschouten Carola Schouten Leenstelsel blijft onzalig plan, maar nu wordt de onzekerheid voor studenten weer verlengd! Kabinet biedt duidelijkheid: schrap leenstelsel.

Het gaat overigens alleen om een vertraagde invoering van het leenstelsel in de bachelorfase van het hoger onderwijs. De plannen voor het leenstelsel in de masterfase van een opleiding staan nog wel gewoon gepland voor 2014/2015.

Veel kritiek op leenstelsel onder oppositie

De coalitie van VVD en PvdA heeft in het regeerakkoord afgesproken om de basisbeurs af te schaffen en te vervangen door een leenstelsel. Het kabinet wil de basisbeurs (maandelijks 272,46 euro voor uitwonenden en 97,85 euro voor thuiswonenden) afschaffen en omzetten in een lening. Na het afstuderen moet die lening naar draagkracht worden terugbetaald.

Deze maatregel moet 800 miljoen euro opleveren. Bussemaker heeft dit geld en de 400 miljoen euro die de voorgenomen afschaffing van de OV-studentenkaart oplevert hard nodig om ‘nieuw beleid’ te financieren. Het kabinet heeft verder geen extra geld voor het onderwijs uitgetrokken.

De plannen voor het leenstelsel stuiten echter op veel verzet bij de oppositie. Bussemaker heeft de steun van een deel van de oppositie nodig in de Eerste Kamer om haar plannen te realiseren.

De oppositie vroeg zich eind februari, in debat met Bussemaker, vooral af welke jongeren er van een opleiding in het hoger onderwijs zullen afzien als er een sociaal leenstelsel komt. Of dat bijvoorbeeld vooral kinderen uit minder welgestelde families zijn.

Minister Bussemaker zei zelf in dat debat eind februari ook behoefte te hebben aan meer onderzoek. Ze vertelde destijds dat er tot de zomer vier rapporten zouden verschijnen over de mogelijke effecten van de invoering van een sociaal leenstelsel.