NAVO wil nu kleine missie Afghanistan

Anderhalf jaar voor de terugtrekking van haar gevechtstroepen uit Afghanistan, heeft de NAVO gisteren de grote lijnen van een vervolgmissie uitgestippeld. De operatie, die ‘Vastberaden Steun’ gaat heten, zal gericht zijn op opleiding van, en advies aan, Afghaanse militairen, de politie en enkele ministeries.

De missie zal veel kleiner zijn dan de huidige gevechtsmissie, die zo’n 100.000 man sterk is. Maar precieze aantallen zijn nog niet bekendgemaakt. Alleen Duitsland stelde eerder al 600 tot 800 soldaten beschikbaar.

De Verenigde Staten zullen, net als nu, de meeste troepen leveren, zei minister van Defensie Chuck Hagel, die gisteren en woensdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel voor het eerst deelnam aan een bijeenkomst van alle ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten.

De VS zullen in de nieuwe missie de verantwoordelijkheid krijgen voor de operaties in het oosten en zuiden van het land, Italië voor die in het westen en Duitsland voor die in het noorden. Berlijn rekent erop dat een ander land, mogelijk Nederland, ook troepen levert om de missie in het noorden te versterken. Turkije zou „welwillend overwegen” in de hoofdstad Kabul een sleutelrol te gaan spelen, zei Hagel. (AP)