Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Kritiek op jeugdzorgtaak gemeente - ‘dit is een experiment met kinderen’

Kinderen met psychische problemen worden de dupe van de hervorming van de jeugdzorg. De kwaliteit van de zorg zal teruglopen, als die al adequaat wordt verleend. Dat zeggen kinderpsychiaters, therapeuten en pedagogen vanmiddag in NRC Handelsblad.

“Dit is een experiment met kinderen”, zegt jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn over de komende veranderingen. Hij is een van de initiatiefnemers van een petitie die inmiddels bijna 18.000 keer is ondertekend.

‘Risico op versplinteren groot’

Vanaf 2015 gaan gemeenten de volledige jeugdzorg uitvoeren. Nu gebeurt dat deels ook door provincies en Rijk. De behandeling door de jeugd-ggz van trauma’s en psychische stoornissen bij kinderen valt nu onder de zorgverzekeraars, net als de behandeling van volwassenen met psychische problemen. Die behandelingen worden grotendeels vergoed in het basispakket.

Straks moeten de gemeenten deze zorg leveren. Die kunnen zij inkopen bij de huidige organisaties van jeugd-ggz. “Dan wordt het risico groot dat deze organisaties versplinteren”, zegt Dijkshoorn.

Ook dreigt er ongelijkheid te ontstaan, omdat gemeenten verschillende budgetten beschikbaar stellen voor psychische zorg. Landelijke organisaties van psychiaters en GGZ ondersteunen de petitie, en hebben hun leden opgeroepen de petitie te steunen.