Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Cultuur

Griekse D€MOCRA$¥

De Griekse consul Dimitrios Sparos heeft de Griekse kunstenaar Mike Petrakis uitgenodigd om te exposeren in het Griekse consulaat in het centrum van Den Haag. De tentoonstelling D€MOCRA$¥ werpt de vraag op hoe de democratie functioneert.

Petrakis (37), die zichzelf omschrijft als een „hedendaagse massacultuurkunstenaar met een twist”, is niet positief over de huidige staat van de democratie. Bij veel van zijn werken is het Engelse woord ‘democracy’ vervormd, bijvoorbeeld tot ‘democrisis’ of ‘democrazy’. Volgens Petrakis hebben democratische instituties dezelfde slechte eigenschappen als de bedenkers ervan – mensen. „In de Europese Unie bijvoorbeeld draait het vooral om geld, terwijl het welzijn van mensen voorop zou moeten staan. De EU moet humaner worden.”

Griekenland ligt met noodleningen van miljarden euro’s aan de leiband van de EU, ECB en het IMF. Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen moet het land ingrijpend bezuinigen. Zo zijn ambtenarensalarissen en pensioenuitkeringen fors gekort. Petrakis is teleurgesteld in het gebrek aan reactie van de Grieken op de malaise in hun land. Ja, er zijn geregeld demonstraties en stakingen, maar de gemiddelde Griek is volgens hem apathisch. „Ik zie te weinig echte wil om de problemen aan te pakken.”Media, zowel binnen als buiten Griekenland, hebben te veel oog voor de negatieve kanten van het land, vinden Sparos en Petrakis. Zo is er volgens hen wel erg veel aandacht voor de gebrekkige Griekse belastingmoraal, de zwakke instituties, corruptie en de groeiende armoede.„Er wordt een karikatuur gemaakt van Griekenland”, zegt de consul. De Griekse ambassade wil met de expositie een positiever beeld van Griekenland creëren. Sparos hoopt dat veel Nederlanders de expositie zullen bezoeken. Petrakis merkt dat op het eiland waar hij woont, Corfu, toeristen zich arroganter gedragen. Dat geldt volgens hem vooral voor bezoekers uit Noord-Europa. „Ze beseffen niet wat de regeringen van hun landen Griekenland hebben aangedaan.”

Bezoekers van de expositie in Den Haag wordt gevraagd iets te schrijven over het concept democratie. Petrakis zal de bijdragen bundelen en er een groot kunstwerk van maken, dat hij beschouwt als een uiting van de stem van het volk. Kijk op: grieksecultuur.blogspot.nl