Gemeenten: regels van kabinet zijn onwerkbaar

Gemeenten eisen meer zelfstandigheid in de uitvoering van taken rond werk en zorg die het Rijk de komende jaren naar gemeenten overhevelt. Liefst 98 procent van de gemeenten stemde gisteren in Zwolle op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in met een resolutie daarover. De dertien eisen in de resolutie beogen dat het kabinet niet langer regels hanteert die gemeenten eerder dwarszitten dan helpen.

Pas als het kabinet aan die dertien eisen voldoet, willen gemeenten verder praten over uitvoering van het zorgakkoord en het sociaal akkoord die kabinet en sociale partners in april met elkaar sloten.

De gemeenten protesteren bijvoorbeeld tegen de afspraak dat een landelijk bureau bepaalt of iemand arbeidsongeschikt is. „Zo werken wij niet”, zegt een VNG-woordvoerder namens de gemeenten. „Wij bekijken: wat kan deze persoon, dit individu zoal? Maatwerk dus, en niet een landelijk, bureaucratische keuring.”

Ook willen gemeenten niet vier verschillende regelingen om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Eén regeling volstaat, zeggen gemeenten, laat dat maar aan ons over. Nog een eis: geen extra bezuiniging van 89 miljoen euro op huishoudelijke hulp.

„Over die extra 89 miljoen zijn we heel boos”, zegt de VNG-woordvoerder. „Als je zo fors moet bezuinigen, gaan de burgers dat keihard merken.”

De eisen van gemeenten hangen samen met hun groeiende macht. Jeugdzorg wordt volledig een gemeentetaak, vanaf 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die gemeenten al langer uitvoeren, omvat per 2014 en 2015 ook dagbesteding en begeleiding van bejaarden. Gemeenten zijn vanaf 2015 ook dé overheid die bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten aan werk moet helpen.

De overheveling van taken gaat gepaard met forse bezuinigingen: 450 miljoen euro op jeugdzorg, ruim 1 miljard op de WMO, ruim 1 miljard op werkbemiddeling.