G4 en krimpregio's: 200 mln korting voor bouw

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de krimpprovincies Groningen, Limburg en Zeeland vragen minister Blok (Wonen, VVD) gezamenlijk om een korting op de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Als tegenprestatie zullen corporaties doorgaan met onrendabele investeringen in achterstandswijken en krimpregio’s zoals Delfzijl, Parkstad Limburg en Terneuzen.

Het kabinet wil corporaties een verhuurdersheffing opleggen die oploopt tot 1,75 miljard euro per jaar in 2017. De VVD, PvdA, D66 en SGP in de Tweede Kamer hebben minister Blok gevraagd om voor half juni verschillende varianten uit te werken, waardoor maatschappelijke investeringen niet in gevaar komen.

De G4 en de provincies willen een korting van maximaal 200 miljoen euro per jaar, of maximaal 25.000 euro per nieuwe woning. In ruil gaan corporaties door met woningbouw, renovatie, sloop en energiebesparende maatregelen in zwakke regio’s.

De grote steden hebben Blok ook gevraagd corporaties niet te dwingen hun commerciële vastgoed, zoals koophuizen en bedrijfsruimtes, af te stoten, zegt de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder. „Het is een verdienmodel om sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Als je dat gaat verbieden, dan stopt alles.”