Toezichthouder AFM legt KPMG recordboete op

Accountantsorganisatie KPMG heeft een boete van bijna 900.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanwege gebrekkige interne kwaliteitsbeheersing. Het is de hoogste boete ooit van de toezichthouder voor een accountantsorganisatie. Dat heeft de AFM vanochtend bekendgemaakt.

De boetes van 871.250 en 10.000 euro zijn opgelegd omdat KPMG in de periode van februari 2008 tot juli 2009 te weinig deed om een slecht functionerend onderdeel van haar stelsel van kwaliteitsbeheersing, de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), te verbeteren. Elke accountantsorganisatie moet beschikken over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dat bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de accountantsorganisatie en medewerkers moeten worden gevolgd.

Bij KPMG bevatte het stelsel van kwaliteitsbeheersing volgens de AFM op onderdelen onjuiste, onvolledige en onduidelijke procedures, beschrijvingen en standaarden en ging het dus al mis vóór het controleren van de boeken bij klanten.

De boetes komen nu pas naar buiten omdat KPMG na een uitspraak van de rechtbank Rotterdam vorige week heeft besloten niet langer in beroep te gaan tegen de opgelegde boetes. KPMG „accepteert de kritiek”, zo stelt hoofd audit Marc Hogeboom in een reactie. Hij zegt dat er „vandaag een compleet ander KPMG staat in vergelijking met de organisatie van toen”. Volgens Hogeboom heeft KPMG „een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken”.

KPMG is niet de eerste accountantsorganisatie van ‘de grote vier’ – Ernst & Young, PWC, KPMG en Deloitte – die wordt beboet. De AFM legde vorig jaar ook boetes op aan Ernst & Young voor het niet naleven van de zorgplicht (54.450 euro) en Deloitte (54.500 euro) vanwege onzorgvuldigheid bij de controle van jaarrekeningen.