Waarom, waarom?

China probeert de antidumpingheffingen door de Europese Commissie op zijn zonnepanelen tegen te houden. De commissie hekelt de agressieve prijspolitiek. Maar de prijsdaling was gunstig voor consumenten. Is de consument wel gebaat bij het opleggen van een heffing door Europa?

Europa bijt met deze beslissing in zijn eigen staart. Door de heffing op zonnepanelen zullen veel meer banen verloren gaan in de bouw- en installatiesector, dan dat er behouden blijven bij de Europese fabrikanten van zonnecellen. In de zonne-industrie is slechts een kleine 20 procent van de werkgelegenheid in de Europese Unie toe te rekenen aan de productie van de zonnepanelen, terwijl ruim 80 procent van de banen zich in de rest van de keten bevindt. Door de afnemende vraag van consumenten naar zonnepanelen wordt het ook moeilijker om de duurzame energiedoelstelling te halen. Terwijl er juist veel draagvlak onder de bevolking bestaat voor zonne-energie.

Maar waarom een handelsoorlog beginnen vanwege subsidies op Chinese zonnepanelen? Waarom deze keuze en welke belangen zitten hier achter? Waarom wordt de Europese industrie niet beschermd tegen de import van gesubsidieerde kolen uit landen zoals de Verenigde Staten? Of is dat niet in het belang van de fossiele energiebedrijven in Europa?

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh

    • Ron Wit