Sluiting dreigt voor Museum Jan Cunen

De gemeente Oss gaat op korte termijn een half miljoen euro bezuinigen op het Museum Jan Cunen en op het Osse Stadsarchief dat daar sinds 2007 deel van uitmaakt. Dat heeft de gemeente gisteren bekendgemaakt. Tot nu toe kreeg de instelling jaarlijks 865.000 euro. De bezuiniging betekent volgens directeur Nicolette Bartelink „gewoon dat het museum ophoudt te bestaan”.

Museum Jan Cunen is een klein museum met landelijke uitstraling. De collectie bestaat uit negentiende-eeuwse en hedendaagse kunst. Regelmatig initieert het museum tentoonstellingen van belang: overzichten van het werk van de Haagse School-schilders Willem Roelofs, Jan Weissenbruch en Jacob Maris, bijvoorbeeld, die vervolgens te zien waren in de Rotterdamse Kunsthal, het Haags Gemeentemuseum en het Teylers Museum in Haarlem. Kunstenaars als Elspeth Diederix, Paul de Reus, Erik Mattijssen en Vivianne Sassen hadden in Oss hun eerste museale overzicht. Het museum trekt jaarlijks ongeveer 30.000 bezoekers. Bartelink: „Dat is relatief veel. Onze kwaliteiten worden op provinciaal en landelijk niveau erkend. Alleen de gemeente weet zich er blijkbaar geen raad mee.”

De gemeente formuleert de bezuiniging in haar gisteren gepresenteerde voorjaarsnota positief. Er wordt gewag gemaakt van „het ontwikkelen van Museum Jan Cunen en het Stadsarchief tot een educatief centrum binnen een bestaande locatie”. Die locatie zou bijvoorbeeld de plaatselijke bibliotheek kunnen zijn. Voor de monumentale villa waarin het museum sinds 1980 gevestigd is, heeft zich volgens Bartelink al een koper gemeld.

De politiek lijkt educatie te beschouwen als iets wat op zichzelf staat, zegt Bartelink. „Terwijl we in ons museum de collectievorming, tentoonstellingsprogrammering en educatie juist nadrukkelijk koppelen. Het lesprogramma is aan collectiepresentaties verbonden. Je kunt zo’n museum niet tot een educatief centrum terugbrengen zonder de kunst en de archivalia tentoon te stellen waarover de educatie moet gaan.”

Op 27 juni wordt bekend of de Osse gemeenteraad instemt met de bezuinigingvoorstel van het college.

    • Gijsbert van der Wal