Opinie

    • Paul Luttikhuis

Pleidooi uit onverdachte bron

De beschrijving is aangenaam nuchter. De afzender gerespecteerd en redelijk neutraal. De conclusie is verrassend, zeker als je bedenkt waar die vandaan komt:

Lawmakers could increase federal revenues and encourage reductions in emissions of carbon dioxide (CO2) by establishing a carbon tax, which would either tax those emissions directly or tax fuels that release CO2 when they are burned (fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas). Emissions of CO2 and other greenhouse gases accumulate in the atmosphere and contribute to climate change—a long-term and potentially very costly global problem.

De lawmakers waaraan wordt gerefereerd zijn in dit geval de leden van het Amerikaanse Congres en de bron is het Congressional Budget Office, een niet-partijgebonden agentschap dat economische analyses maakt. Zo ook over de invoering van een koolstofbelasting. Het Budget Office heeft gekeken naar de gevolgen van zo’n belasting (natuurlijk afhankelijk van de hoogte van het bedrag en waarvoor het wordt gebruikt) voor de economie en voor het milieu.

Bij een belasting van 20 dollar per ton en een jaarlijks verhoging met 5,6 procent zou de regering de eerste tien jaar 1,2 biljoen dollar binnenkrijgen. De emissies zouden naar schatting 8 procent dalen.

Nadat een Amerikaanse regeringswerkgroep de maatschappelijke kosten door de uitstoot van een ton CO2 eerder begrootte op ongeveer 21 dollar, schrijft het Budget Office over de sociale kosten van de uitstoot van kooldioxide (in het onderstaande citaat SCC):

Estimates of the SCC are highly uncertain, and researchers have produced a wide range of values. Those values are highest when researchers attach significant weight to long-term outcomes and when they incorporate a small probability that damage from climate change could increase sharply in the future—causing very large, or even catastrophic, losses. Delaying efforts to reduce emissions increases the risk of such losses. Given the inherent uncertainty of predicting the effects of climate change, and the possibility that it could trigger catastrophic effects, lawmakers might view a carbon tax as a reflection of society’s willingness to pay to reduce the risk of potentially very expensive damage in the future.

Het CBO wijst erop dat een deel (tussen de 1 en 23 procent) van het milieueffect van een koolstofbelasting teniet wordt gedaan als door die belasting elders op de wereld de CO2-uitstoot stijgt. Je kunt dus eigenlijk maar het beste proberen een gezamenlijk internationaal klimaatakkoord te sluiten. Gek genoeg behoren de Verenigde Staten niet tot de landen die zich fanatiek inzetten voor een stevig akkoord.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis