Merkel en Hollande voor vaste eurobaas

De eurogroep van ministers van Financiën moet een vaste voorzitter krijgen, met eigen medewerkers en middelen. De bestaande constructie, waarbij Jeroen Dijsselbloem vanuit Den Haag zowel minister van Financiën is als eurogroep-voorzitter, moet volgend jaar worden gewijzigd. Dat hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande gisteren in Parijs gezegd.

In een reactie benadrukte Dijsselbloem vanochtend tegen een vaste voorzitter van de eurogroep te zijn. Volgens hem „ligt voor Nederland de oplossing van de problemen in Europa niet in de uitbouw van instituties. Druk houden op hervormingen en bezuinigingen is belangrijker”. Dijsselbloem gaf ook aan geen kandidaat te zijn voor het vaste voorzitterschap. Maar, zei hij „dit is een issue dat op zijn vroegst eind 2014 gaat spelen.”

In een communiqué ter voorbereiding op de Europese top van regeringsleiders eind juni, schrijven Merkel en Hollande dat zij „meer geregelde eurotoppen” willen, plus een voltijdspresident van de eurogroep die „over bredere middelen beschikt”. Die president moet in 2014 worden benoemd, na de Europese verkiezingen in mei. Dan moeten er ook een nieuwe Europese president, Commissie-voorzitter, parlementsvoorzitter en buitenlandvertegenwoordiger komen. Frankrijk bepleit al langer een aparte regering voor de eurozone, met een vaste president. Vorige week vroeg Hollande, die met tegenzin instemde met Dijsselbloems benoeming, weer publiekelijk om zo’n president. Merkel had de benoeming georkestreerd omdat zij geen nieuwe Europese instelling in het leven wilde roepen. Maar zij is duidelijk van gedachten veranderd.

Dijsselbloem, die in januari voor 2,5 jaar werd benoemd, wordt beschouwd als een goede manager. De kritiek op hem is niet persoonlijk. Veel landen vinden wel dat de Haagse ambtenarij te dominant wordt in de euro-coördinatie. Dijsselbloem zou het Nederlandse standpunt niet genoeg opzij zetten als hij namens de zeventien eurolanden spreekt. Zijn voorganger, de Luxemburgse premier Juncker, coördineerde alles via Brussel. Veel eurolanden beseffen nu dat ze zich toen beter vertegenwoordigd voelden. Moet Dijsselbloem afzwaaien, dan zal Nederland waarschijnlijk compensatie eisen via een andere hoge post.

Het is voor het eerst dat Hollande met Merkel een top voorbereidt; zijn voorganger Sarkozy deed dit geregeld. Meestal plaveit een akkoord tussen Parijs en Berlijn de weg naar Europees beleid. Hollande legt in de tekst veel nadruk op werkloosheidsbestrijding en een ‘sociaal Europa’. Merkels hand is herkenbaar in de oproep voor méér inbreng van nationale parlementen in euro-besluitvorming, en in het afzwakken van Europees toezicht op de banken).