'Kabinet geeft niet om godsdienst'

De subsidie voor godsdienstlessen wordt geschrapt. Slecht plan, vindt Jurn de Vries. „Straks staan 700 docenten op straat.”

„We kunnen niet eens het schooljaar afmaken!” Jurn de Vries is geschokt. Hij is voorzitter van de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO. Dat is de koepel van organisaties die godsdienstonderwijs en humanistisch onderwijs verzorgen op openbare scholen. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) schrapten gisteren de volledige subsidie voor dit soort lessen, 10 miljoen euro per jaar.

In het regeerakkoord stond dat er 200 miljoen euro gekort moest worden op onderwijssubsidies. Waarom komt dit voor u toch als een verrassing?

„We hadden er rekening mee gehouden dat er bezuinigd zou worden, maar niet dat de volledige financiering zou wegvallen. En dan ook nog per 1 januari 2014. Ik zie niet hoe we de verplichtingen kunnen nakomen.

„De Tweede Kamer besloot in 2009 dat leerlingen op openbare scholen recht hebben op dit soort lessen. In de wet wordt gesproken over maximaal drie uur per week. Op de meeste scholen gaat het om één uur. Daar is toen financiering aan gekoppeld. De helft van de 2.300 openbare basisscholen neemt nu dit soort lessen af.”

Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van de subsidie?

„We hebben zo’n 700 docenten in dienst, de meesten parttime. Die komen allemaal op straat te staan als we geen oplossing vinden.”

Is er andere financiering mogelijk?

„We nemen contact op met de kerken. Maar die hebben niet zomaar even 10 miljoen euro liggen, natuurlijk.

„Vroeger werden deze lessen vaak gegeven door vrijwilligers. Dat kan nu niet meer. Je mag tegenwoordig ook voor dit soort godsdienstonderwijs alleen voor de klas staan als je over een officiële lesbevoegdheid beschikt. Op de pabo zijn speciale minors opgezet. Dat lijkt nu allemaal voor niks geweest.”

Minister Bussemaker zegt dat ouders die willen dat hun kind levensbeschouwelijk onderwijs krijgt, naar een bijzondere school kunnen gaan.

„In de wat kleinere dorpen staat soms alleen een openbare school. Daar is die keus er dus niet. En scholen op humanistische grondslag bestaan niet in Nederland. Als de humanisten straks dus hun geluid nog willen laten horen in het onderwijs, moeten ze een eigen school oprichten.”

Waarom moet de overheid eigenlijk godsdienstlessen op openbare scholen bekostigen?

„Omdat het bijdraagt aan de innerlijke, geestelijke ontwikkeling van het kind. Dit kabinet hecht kennelijk geen waarde aan godsdienst en levensbeschouwing.”

Legt u zich neer bij het verdwijnen van het levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen?

„Nee, we gaan natuurlijk lobbyen in de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat we in ieder geval niet al onze subsidie verliezen.”

    • Bart Funnekotter