Hoge boetes bij overlast door Belgische jongeren

Het Belgische parlement is gisteren akkoord gegaan met een omstreden wet die bepaalt dat jongeren al vanaf 14 jaar gemeentelijke administratieve boetes opgelegd kunnen krijgen voor overlast.

Vooral jongerenorganisaties en vakbonden hadden felle kritiek op het strengere systeem, dat ook volgens experts willekeur in de hand kan werken. Sommige burgemeesters van de christen-democratische CD&V en de sociaal-democratische SP.A, die deel uitmaken van de regering, lieten gisteren meteen weten dat ze de strengere regels niet zullen toepassen. Burgemeesters van de Vlaams-nationalistische N-VA zeiden dat ze de nieuwe regels juist dringend nodig hadden en zeker zouden gebruiken.

De zogeheten GAS-boete (voor volwassenen voortaan maximaal 350 euro, voor jongeren 175 euro) leidt al jaren tot hevige discussies, omdat die ook al eens dreigde te worden opgelegd aan een scholier die een broodje had gegeten op een kerktrap in Mechelen en daarbij had geknoeid. Ook voor belletje trekken en sneeuwballen gooien kan een gemeente zo’n boete opleggen – de gemeentes bepalen zelf wat ze als overlast beschouwen. Vaak gaat het om wildplassen en sluikstorten. Juridische kritiek op het systeem is ook dat de ambtenaar die een overtreding vaststelt, zelf beslist wat de hoogte wordt van de boete.

Vooral grote steden als Antwerpen en Brussel hadden gevraagd om strengere regels. „Als je sommige jongeren in Antwerpen niet op tijd aanpakt, belanden ze gegarandeerd in de criminaliteit”, zei N-VA-leider en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever in Vlaamse media.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, van de Franstalige conservatieve partij CDH, zei gisteren in het parlement dat ze verbaasd was over de protesten van de jongerenorganisaties. „Ze impliceren dat ze zelf de lastpakken zijn, terwijl ze veel meer dan daders zelf de slachtoffers zijn van overlast.”