Eneco betaalt gemeenten voor lobby windenergie

Windturbines in het offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd.
Windturbines in het offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Foto ANP / Koen Suyk

Gemeentebesturen van Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk krijgen een fonds van 750.000 van Eneco onder voorwaarde dat ze zich 20 jaar lang niet negatief zullen uiten over windenergieparken voor hun kust. Dat staat in een convenant dat ze op 5 juni zullen tekenen met Q10 Offshore Wind bv, meldt NRC Handelsblad.

Q10 Offshore Wind bv., een bedrijf van Eneco, begint in juli 2014 op 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort met de aanleg van park Luchterduinen met 43 windmolens.

Het convenant voorziet in het oprichten van het Eneco Fonds Luchterduinen voor duurzame initiatieven en toerisme met periodieke uitkeringen aan burgers en bedrijven gedurende een periode van twintig jaar.

Ook betaalt Q10 vier elektrische terreinwagens voor de reddingsbrigades van Noordwijk en Zandvoort en financiert onderzoek naar de invloed van het windpark op de kustbeleving en toerisme.

Colleges moeten zich van negatieve uitspraken onthouden

In ruil daarvoor moeten de colleges zich gedurende twintig jaar “van negatieve publieke uitspraken over de Windparken Eneco Luchterduinen/Q10 en Q4West” onthouden.
Ook moeten ze de nog lopende bezwaarprocedures tegen de realisatie van de windparken Eneco Luchterduinen/Q10 en Q4 West intrekken. Die waren toch al kansloos want de parken worden aangelegd op grond van de Crisis- en Herstelwet die van maart 2012 tot eind 2013 geldt om nieuwe initiatieven in de bouwsector mogelijk te maken.

De gemeenteraden van Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal zijn akkoord gegaan met de voorwaarden. In Noordwijk debatteerde de gemeenteraad heftig over het convenant. De grootste lokale partij, Puur Noordwijk, stemde tegen het voorstel vanwege de zwijgplicht.

Convenant ‘simpele afkoop’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) verdedigde de zwijgplicht. Hij stelde:

“Het convenant kan worden uitgelegd als een simpele afkoop van de betrokken gemeenten. Niets is minder waar; de locatie Q10 is inmiddels een feit en de juridische mogelijkheden zijn uitgeput”.

Een woordvoerder van Eneco reageert:

“Wij snappen goed dat er in deze gemeenten wat wrevel bestaat over het uitzicht aan de kust, dus hebben we een overeenkomst gesloten. Het zou wel een beetje gek zijn als wij ons met zo’n fonds van onze goede kant laten zien en de gemeenten tegelijkertijd kritisch zijn over de windmolenparken. We gaan nu als goede buren samen aan de slag.”