Correcties en aanvullingen

Tekening Woldhek

Het portret van A.F.Th van der Heijden bij Als een veldheer zijn paard, dank ik de Nederlandse taal (30 mei, pag. 17) is gemaakt door Siegfried Woldhek, niet door Cyprian Koscielniak.

Wel subsidie

In Plots is Afrika toch een markt (24 mei, pag. 28) stond dat bij het ‘Amsterdam Initiative against Malnutrician’ geen sprake was van subsidie. Dit is onjuist. In het initiële stadium van de projecten wordt subsidie verstrekt voor scholing, voorlichting, landbouwverbetering, kwaliteitscontrole en sociale marketing.