'Babylonday' voor asielzoekers Vluchtkerk

Vanmiddag moeten de asielzoekers de Amsterdamse Vluchtkerk verlaten. Ze kregen veel aandacht, maar staan nu toch op straat.

Drukke dag morgen, zegt Jonathan. „Busy day. Babylon day.”

Dat was gisteravond en Babylon day is vandaag: de dag dat Jonathan en zo’n 150 medeasielzoekers hun boel moeten pakken en de zogenoemde Vluchtkerk in Amsterdam-West moeten verlaten. Als ze dat ook zonder gedoe doen, krijgen ze 225 euro per persoon mee van de gemeente Amsterdam.

Jonathan is een christen uit Soedan, vandaar zijn vergelijking met de joden en de Babylonische ballingschap. Hij staat nu op straat en is weer even ver als toen hij zich ruim acht maanden geleden aansloot bij de demonstratieve samenscholing in het tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam. Vandaaar verhuisde hij in december mee naar de Vluchtkerk. „That’s not good”, zegt hij steeds als hij vertelt over het stressvolle leven in de onderduik.

Toch zijn er sindsdien wel een paar dingen veranderd in het voordeel van Jonathan en zijn lotgenoten.

In de eerste plaats zijn de asielzoekers met hulp van vrijwilligers van het eerste uur – onder meer van actiegroepen Migrant2Migrant, Vrouwen tegen uitzetting en Vluchtelingen van de straat – omgevormd tot gedisciplineerde activisten met een politieke agenda.

Een ander verschil met de situatie van voor de Notweg is de belangstelling voor het onderwerp. Met hun demonstratieve aanwezigheid, gesteund door honderden vrijwilligers van vooral protestants-christelijken huize, hebben de asielzoekers het probleem van de ‘onuitzetbaarheid’ onder de aandacht gebracht van media, wetenschappers en politici.

Ze werden daarbij recentelijk gesteund door uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen in vreemdelingendetentie. Die protesteerden tegen de in hun ogen inhumane omstandigheden in de gevangenis, waar ze onder een strikt regime vastzaten, als zware criminelen. En dan was er nog de discussie binnen de PvdA over het strafbaar stellen van illegalen.

De mensen die de kerk vandaag moeten verlaten, hebben op dit moment niet veel aan die steun. Volgende maand praat de Kamer over mogelijke versoepeling van de regels. Als wordt besloten het ‘buitenschuld-criterium’ (een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land) te verruimen, kan dat de mensen uit de Vluchtkerk een opening bieden. Tot daar meer duidelijkheid over komt, moeten ze afwachten. Op straat.