Als ik plan A, B en C bedenk, dan hebben zij ook nog plan D, E en F achter de hand

Pagina 8