Vluchtkerk moet leeg, à 225 euro p.p.

De gemeente Amsterdam geeft de uitgeprocedeerde asielzoekers van de zogenoemde Vluchtkerk 225 euro per persoon mee uit het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving, als ze morgen vertrekken uit hun tijdelijke verblijfplaats. Het gaat voornamelijk om mensen die niet kunnen worden uitgezet naar hun eigen land, maar die ook geen verblijfsvergunning krijgen. Zij hebben gisteravond geprobeerd hun verblijf in de leegstaande kerk in Amsterdam-West weer te verlengen, maar ze konden geen overeenstemming bereiken met de gemeente, de eigenaar en de tijdelijke huurder (de diaconie van de Protestantse Kerk). Morgen om 18.00 uur zullen ze het pand verlaten.

Burgemeester Van der Laan heeft geprobeerd de asielzoekers gedurende hun demonstratieve verblijf kleine handreikingen te doen, maar verwees daarbij altijd naar het kabinetsbeleid. Dat staat gemeenten niet of nauwelijks toe actief te helpen bij de opvang van asielzoekers. Een voorstel van Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) om de individuele bedragen van 225 euro samen in te zetten voor huisvesting, wees de burgemeester daarom af.

Asielzoekers die ziek of in geestelijke nood zijn mogen wel worden opgevangen. De Amsterdamse GGD heeft de afgelopen weken uitgebreid onderzoek gedaan onder de bewoners, die leden onder de moeilijke omstandigheden in de kerk. Rond de twintig mensen worden door de GGD opgevangen.

Over hun procedure hebben de bewoners zich uitvoerig verstaan met Vluchtelingenwerk. Volgens een woordvoerder kan het nog weken duren voor de asielzoekers een individueel advies krijgen. Er zouden aanknopingspunten zijn, maar de kansen zijn klein.