Uitstoot broeikasgas EU laagst sinds begin meting

Klimaat

De uitstoot van broeikasgas in de EU lag in 2011 op het laagste punt sinds het begin van de meting in 1990. Dat maakte EEA, de Europese milieuorganisatie gisteren bekend. De uitstoot daalde met 3,3 procent ten opzichte van 2010 en was 18,4 procent lager dan in 1990. Voornaamste oorzaak is een milde winter in 2011, de economische crisis speelt ook een rol. Tweederde van de afname kwam voor rekening van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De grootste toenames waren in Spanje, Roemenië en Bulgarije. ap, NRC