Subsidie godsdienstonderwijs verdwijnt

Het kabinet schrapt 200 miljoen euro aan onderwijs- en wetenschapssubsidies. Ontzien worden daarbij subsidies die ten goede komen aan de kwaliteit van leraren, bevordering van het techniekonderwijs en praktijkgericht onderzoek in het hbo.

Organisaties die humanistisch onderwijs en godsdienstonderwijs voor openbare scholen ontwikkelen, krijgen de zwaarste bezuiniging te verduren. Zij verliezen hun totale subsidie van 10 miljoen euro. Ook het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Montesquieu-instituut, dat de Europese parlementaire democratieën onderzoekt, verliezen hun bekostiging.

Dat schrijven minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) en staatssecretaris Dekker (VVD) in een brief die vanmiddag aan de Tweede Kamer zou worden gestuurd. Voor 2014 is een bezuiniging van 100 miljoen euro ingeboekt. In 2015 moet het volledige bedrag van 200 miljoen euro zijn bezuinigd, op een totaal van 470 miljoen. Alle instanties die niet met een voor hen specifieke bezuiniging te maken krijgen, wordt een ‘efficiencykorting’ van 10 procent opgelegd. Het gaat hierbij om organisaties als het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Max Planck Instituut en de Fryske Akademie.

Bussemaker en Dekker willen ook betere samenwerking tussen instanties die op hetzelfde terrein actief zijn. Op IT-gebied moeten de Stichting Kennisnet, Sambo-ICT en de Stichting Surf daardoor samen 12 miljoen euro inleveren.

De grootste subsidiepost blijft onaangetast. De Lerarenbeurs, waarop docenten die zich verder willen scholen een beroep kunnen doen, blijft voor 95 miljoen euro op de begroting staan. Ook op subsidies om gehandicapten en kinderen die anders thuis zouden zitten op school onderwijs te laten volgen wordt niet gekort.

    • Bart Funnekotter