Ruim 7 ton in 8 maanden voor ex-topman VUmc

De vorig jaar onder druk vertrokken bestuursvoorzitter Elmer Mulder van het VUmc heeft in nog geen acht maanden tijd ruim 7 ton verdiend. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2012 van het academisch ziekenhuis.

Mulder trad vorig jaar augustus terug nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht plaatste. De leiding verzweeg volgens de inspectie aanhoudende ruzies tussen medisch specialisten waardoor de veiligheid van patiënten in gevaar kwam.

Mulder verdiende tot zijn aftreden 229.004 euro in loondienst naast een auto van de zaak (cataloguswaarde van 65.675 euro). Hij kreeg hij een ontslagvergoeding van 433.107 euro, zo blijkt uit de jaarrekening.

Collega-bestuurder Wouter van Ewijk, die tegelijk met Mulder vertrok, heeft geen ontslagvergoeding ontvangen.

Onder Mulders leiding kwam het VUmc vorig jaar ook nog om andere reden in opspraak. Het Amsterdamse ziekenhuis kreeg veel kritiek op een heimelijk tv-project waarbij 35 camera’s werden opgehangen op de afdeling spoedeisende hulp.

Dat gebeurde zonder dat alle patiënten hier vooraf van op de hoogte waren. De Nederlandse Zorgautoriteit doet daarnaast al een half jaar onderzoek naar declaraties die de afdeling kindergeneeskunde bij zorgverzekeraars indiende.

Mulder is niet de enige bestuurder van een universitair medisch centrum die met zijn vertrekregeling opzien baart. Bij het UMC Groningen blijken twee van de vier bestuurders te worden doorbetaald via een ‘buitengewoonverlofregeling’. Zo is een van de bestuurders voor 40 procent als adviseur verbonden aan het ziekenhuis, maar behoudt hij zijn salaris dat hij als bestuurder ontving.

Eerder dit jaar raakte bestuursvoorzitter Hans Büller van het Erasmus MC in opspraak. Hij vertrekt volgende week en wordt hoogleraar. Erasmus MC zal zijn salaris tot 2015 aanvullen tot het inkomen dat hij als bestuursvoorzitter verdiende. In 2011 bedroeg zijn inkomen 318.761 euro. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) sprak eerder dit jaar van een „te ruimhartige regeling”.