Leven foetus voor alles in El Salvador

Een ernstig zieke vrouw mag haar niet-levensvatbare foetus niet laten aborteren, ook al is haar zwangerschap levensbedreigend. Dat heeft het Hooggerechtshof in El Salvador gisteren besloten.

Het Midden-Amerikaanse land heeft een van de strengste anti-abortuswetten ter wereld; op abortus staat in alle omstandigheden een gevangenisstraf, tot vijftig jaar voor de vrouw en tot tien jaar voor de behandelend arts, ook na een verkrachting of als een bevalling leidt tot de dood van de moeder.

De 22-jarige vrouw in deze zaak, alleen bekend onder de schuilnaam ‘Beatriz’, leidt aan een auto-immuunziekte en aan nier falen. Haar foetus heeft anencephalie, wat betekent dat die zich ontwikkelt met slechts een gedeelte van de hersenen. Artsen hebben benadrukt dat het kind kort na de geboorte zal sterven en dat het leven van de vrouw steeds meer in gevaar komt naarmate de zwangerschap, nu 26 weken, vordert. Toch stemden vier van de vijf rechters tegen een abortus.

In het vonnis schreven de rechters: „Dit Hof besluit dat de rechten van de moeder niet boven die van het ongeboren kind gaan of vice versa, en dat er een absoluut verbod is op abortus omdat in de grondwet het recht op leven van mensen is vastgelegd vanaf het moment van conceptie.”

De zaak heeft in El Salvador tot veel ophef geleid en felle discussies tussen vrouwen- en mensenrechtengroepen en vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk. (BBC)