‘Haagse buurt is geen kalifaat’

Een „klein kalifaat” is een deel van de Haagse Schilderswijk niet. Evenmin is er een „mini-sharia” ingevoerd. Een grote meerderheid van de Haagse gemeenteraad neemt afstand van een artikel in Trouw.

Die krant meldde anderhalve week geleden in een reportage dat een buurt in de Schilderswijk (32.500 inwoners) is verworden tot een „moslimenclave”. Een „relatief grote groep zeer orthodoxe moslims” zou in ‘De Vergeten Driehoek’, een deel van de Schilderswijk dat ooit bij de stadsvernieuwing over het hoofd is gezien, leefregels opleggen aan de overige bewoners. Bewoners zouden op straat worden aangesproken op bijvoorbeeld het roken van sigaretten of het dragen van onkuise kleding. In cafés en in buurtcentra zouden alcohol en varkensvlees niet zijn toegestaan, aldus Trouw.

Dat (orthodoxe) moslims de dienst uitmaken in de buurt, klopt niet, concludeerden vorige week onder anderen vicepremier Asscher (PvdA) en enkele raadsleden na een bezoekje aan de buurt. PVV-leider Wilders oordeelde na een eveneens korte rondgang juist dat dit „geen Nederland meer is”. „Sharia-tuig” moet volgens zijn partij het land worden uitgezet.

De Haagse gemeenteraad debatteerde gisteren over een brief van burgemeester Van Aartsen en wethouder Norder (PvdA) naar aanleiding van het artikel. Volgens het college is er geen sprake van dat „in enige wijk of buurt van Den Haag een groep systematisch zijn (religieuze of culturele) normen oplegt aan andere groepen of individuen”.

Norder zei gisteren in een commissievergadering dat in de buurt soms wel sprake is van „groepsdruk”, maar niet meer dan in andere wijken. Spanningen lopen volgens hem in enkele gevallen langs culturele of religieuze lijn. De wethouder erkende dat er problemen zijn in de Schilderswijk (ruim 84 procent niet-westerse allochtonen). Maar dat heeft volgens hem niets met religie te maken. De wethouder was „de kalief nog niet tegenkomen”.

De meeste partijen onderschreven dat de sociale druk (van de moslimmeerderheid) een rol speelt. GroenLinks pleitte voor een onafhankelijk onderzoek. Andere partijen en de wethouder voelen daar niets voor.