Uw vlucht vanaf Twente Airport vertrekt over drie jaar

Bouwmiljardair Dik Wessels wil Twente Airport heropenen. Maar overheden moeten wel 5 miljoen euro bijdragen. En vergeet de tegenstand van omwonenden niet.

Enschede Reggeborgh Beheer van de Rijssense ondernemer Dik Wessels heeft een akkoord bereikt over de exploitatie van Luchthaven Twente. De luchthaven gaat weer Twente Airport heten. Dat hebben eigenaar ADT van het luchthaventerrein, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel vanmiddag bekend gemaakt. Naast Reggeborgh participeren ook kleinere ondernemers uit Twente. De concessieovereenkomst heeft onder meer op zich laten wachten omdat Wessels voor de investeringen 5 miljoen euro van de overheden wilde. Het ministerie van Economische Zaken draagt 2,5 miljoen euro bij, onder de voorwaarde dat de regio de resterende 2,5 miljoen euro investeert. De colleges van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel betalen ieder 1,25 miljoen euro aan investeringsmaatschappij PPM Oost, waarin onder andere het ministerie en de provincie Overijssel deelneemt. "Geen overheidsgeld in exploitatie" De politiek heeft ge‘ist dat er geen overheidsgeld wordt gestopt in de exploitatie van de luchthaven. De overheden zeggen dat het hier niet om een bijdrage in de exploitatie gaat, maar om een investering in de werkgelegenheid. Volgens Reggeborgh levert de luchthaven en het bijbehorende bedrijventerrein in de komende 15 jaar 1356 tot 3100 nieuwe banen op. Wethouder van Hees van Enschede noemt het het grootste werkgelegenheidsproject in de regio en zegt dat de investering van 1,25 miljoen euro haar dat waard is. Gedeputeerde Kok van Overijssel onderschrijft dat. Beiden denken voldoende politieke steun voor die bijdrage te vinden. De gemeenteraad en de Staten worden deze week in een besloten bijeenkomst ge•nformeerd. Volgende week is er een extra gemeenteraadsvergadering in Enschede. Nog voor de zomer wordt de concessieovereenkomst getekend. ADT, gemeente en provincie hebben altijd gezegd dat eind volgend jaar het eerste vliegtuig de lucht in kan. Volgens ADT-voorzitter Den Oudsten is eind volgend jaar aan alle voorwaarden voldaan en kan er technisch gevlogen worden. Hij verwacht dat dan het luchthavenbesluit, de staatssteuntoets en de bestemmingsplannen en vergunningen in orde zijn. Daarna kan Reggeborgh begin met de bouw van terminals en alles dat fysiek met vliegen samenhangt. Investering van 60 miljoen Den Oudsten verwacht het eerste passagiersvliegtuig in 2015, 2016. Arke Fly en Transavia hebben al toegezegd op Enschede te willen vliegen. ADT-directeur Van der Ree verwacht dat ook een lowcoastcarier als Ryan Air interesse heeft. Met de luchthaven is een investering gemoeid van 60 miljoen euro. Er wordt al jaren gepraat over burgerluchtvaart op de vroegere vliegbasis. ©foto eric brinkhorst
Enschede Reggeborgh Beheer van de Rijssense ondernemer Dik Wessels heeft een akkoord bereikt over de exploitatie van Luchthaven Twente. De luchthaven gaat weer Twente Airport heten. Dat hebben eigenaar ADT van het luchthaventerrein, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel vanmiddag bekend gemaakt. Naast Reggeborgh participeren ook kleinere ondernemers uit Twente. De concessieovereenkomst heeft onder meer op zich laten wachten omdat Wessels voor de investeringen 5 miljoen euro van de overheden wilde. Het ministerie van Economische Zaken draagt 2,5 miljoen euro bij, onder de voorwaarde dat de regio de resterende 2,5 miljoen euro investeert. De colleges van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel betalen ieder 1,25 miljoen euro aan investeringsmaatschappij PPM Oost, waarin onder andere het ministerie en de provincie Overijssel deelneemt. "Geen overheidsgeld in exploitatie" De politiek heeft ge‘ist dat er geen overheidsgeld wordt gestopt in de exploitatie van de luchthaven. De overheden zeggen dat het hier niet om een bijdrage in de exploitatie gaat, maar om een investering in de werkgelegenheid. Volgens Reggeborgh levert de luchthaven en het bijbehorende bedrijventerrein in de komende 15 jaar 1356 tot 3100 nieuwe banen op. Wethouder van Hees van Enschede noemt het het grootste werkgelegenheidsproject in de regio en zegt dat de investering van 1,25 miljoen euro haar dat waard is. Gedeputeerde Kok van Overijssel onderschrijft dat. Beiden denken voldoende politieke steun voor die bijdrage te vinden. De gemeenteraad en de Staten worden deze week in een besloten bijeenkomst ge•nformeerd. Volgende week is er een extra gemeenteraadsvergadering in Enschede. Nog voor de zomer wordt de concessieovereenkomst getekend. ADT, gemeente en provincie hebben altijd gezegd dat eind volgend jaar het eerste vliegtuig de lucht in kan. Volgens ADT-voorzitter Den Oudsten is eind volgend jaar aan alle voorwaarden voldaan en kan er technisch gevlogen worden. Hij verwacht dat dan het luchthavenbesluit, de staatssteuntoets en de bestemmingsplannen en vergunningen in orde zijn. Daarna kan Reggeborgh begin met de bouw van terminals en alles dat fysiek met vliegen samenhangt. Investering van 60 miljoen Den Oudsten verwacht het eerste passagiersvliegtuig in 2015, 2016. Arke Fly en Transavia hebben al toegezegd op Enschede te willen vliegen. ADT-directeur Van der Ree verwacht dat ook een lowcoastcarier als Ryan Air interesse heeft. Met de luchthaven is een investering gemoeid van 60 miljoen euro. Er wordt al jaren gepraat over burgerluchtvaart op de vroegere vliegbasis. ©foto eric brinkhorst eric brinkhorst

De start- en landingsbaan van de voormalige militaire vliegbasis annex burgerluchthaven in Enschede ligt er deze dinsdag verlaten bij. Het vliegverkeer beperkt zich tegenwoordig tot zweef- en modelvliegtuigen of kleine toestellen. Hangars, waar vroeger F-16’s stonden, zijn in gebruik als veilinghuis of opslag. In een van de bunkers liggen kazen te rijpen.

De Rijssense bouwondernemer en investeerder Dik Wessels wil dat veranderen. Hij hoopt dat in het voorjaar van 2016 weer grotere, commerciële (charter-)vliegtuigen opstijgen van Twente Airport. Dan moet er ook een nieuwe aankomst- en vertrekhal zijn gebouwd.

Gistermiddag maakten de gemeente Enschede en de provincie Overijssel bekend dat een consortium van Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels, en bagageafhandelaar/operator Aviapartner het eens zijn geworden met Area Development Twente (ADT) over de ontwikkeling van Twente Airport en het bedrijventerrein in de omgeving. ADT is de exploitatiemaatschappij die voor de gemeente en de provincie Overijssel de ontwikkeling van het gebied rond de eind 2007 gesloten legerbasis begeleidt.

In december nog leek het gedaan met de herkansing voor de Twentse luchthaven. Na een langdurige aanbestedingsprocedure, opgestart door ADT, bleek geen enkele onderneming echt geïnteresseerd in de exploitatie. De drie potentiële kandidaten – Schiphol, het Turkse Ictas en de Frans-Nederlandse combinatie Egis/Imtech – waren afgehaakt.

Toen meldde Wessels zich. „Voor Twente”, zegt hij. „Voor de uitstraling, voor de werkgelegenheid die er uit voorkomt. Als familie hebben wij geld verdiend in Twente, dan mag je ook wel wat terugdoen. Het is de laatste mogelijkheid om een luchthaven voor Twente te behouden”, vindt Wessels. De bouwmiljardair heeft al een aantal keer een poging ondernomen om de luchthaven te exploiteren maar toonde tijdens de mislukte aanbestedingsprocedure geen belangstelling. „Het was goed geweest als een ander zich had gemeld. Dan had ik het niet hoeven doen. ”

In de nieuwe plannen voor de luchthaven wordt rekening gehouden met een overheidsbijdrage van 5 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken heeft 2,5 miljoen euro toegezegd, op voorwaarde dat de regionale overheden de andere helft bijdragen. De gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel moeten nog besluiten over een eenmalige bijdrage van elk 1,25 miljoen euro. Dat geld zou vervolgens via de Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) in de ontwikkeling van het luchthavenbedrijf worden gestoken.

De overheidsbijdrage moet niet worden gezien als staatssteun, stellen de burgemeester van Enschede Peter den Oudsten en de Overijsselse gedeputeerde Gerrit Jan Kok. Het geld is bedoeld om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. PPM Oost investeert met dat uitgangspunt ook in andere bedrijven. De Europese Commissie toetst al wel of er bij een eerdere investering van 16,2 miljoen euro in de infrastructuur van de luchthaven sprake is geweest van staatssteun.

Burgemeester Den Oudsten, die tevens voorzitter is van exploitatiemaatschappij ADT, en gedeputeerde Kok zeggen geen grote politieke moeilijkheden te verwachten. Raads- en statenleden hebben bij herhaling gesteld dat de overheden in geen geval mogen bijdragen aan de exploitatie van de luchthaven. Volgens Den Oudsten en Kok voldoen de plannen aan de gestelde voorwaarden.

Investeerder Dik Wessels stelt dat hij om een bijdrage heeft gevraagd omdat hij wil „dat de overheid er bij betrokken blijft”. „Je kunt niet zonder de overheid. Kijk maar naar Schiphol.”

In het verleden hebben critici hun twijfels geuit over de levensvatbaarheid van Twente Airport. „Ik heb mijn eigen cijfermatige onderbouwing. Die kent het publiek niet”, zegt Dik Wessels daarover. „Ik zie mogelijkheden”, zegt hij. „Er ligt een drieduizend meter lange baan. De infrastructuur is goed, de luchthaven ligt vlakbij de A1. Vanaf Amersfoort is Twente gemakkelijker te bereiken dan Schiphol.” Het vliegveld zou in 2030 tussen de 1 en 2 miljoen reizigers moeten vervoeren.

Omwonenden hebben in het verleden fel geprotesteerd tegen plannen voor heropening van de luchthaven. Zij vrezen voor overlast en aantasting van het groene gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal. „Fanatieker kan haast niet”, zegt de Enschedese burgemeester Den Oudsten over het protest. „Maar er bestaan geen luchthavens zonder tegenstanders.”

In de plannen krijgt het consortium voor 49 jaar het recht om de luchthaven en het bedrijventerrein (ongeveer zestig hectare) te ontwikkelen en te exploiteren. De totale investering in de ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein zal tussen de 35 en 40 miljoen euro bedragen, verwacht Wessels. De luchthaven zal naar verwachting tussen de duizend en 2.500 nieuwe banen in Twente opleveren. Het is de bedoeling dat eind 2014 definitief is besloten over de heropening van Twente Airport.

    • Annette Toonen