Uw vlucht vanaf Twente Airport vertrekt over drie jaar

Bouwmiljardair Dik Wessels wil Twente Airport heropenen. Maar overheden moeten wel 5 miljoen euro bijdragen. En vergeet de tegenstand van omwonenden niet.

None

De start- en landingsbaan van de voormalige militaire vliegbasis annex burgerluchthaven in Enschede ligt er deze dinsdag verlaten bij. Het vliegverkeer beperkt zich tegenwoordig tot zweef- en modelvliegtuigen of kleine toestellen. Hangars, waar vroeger F-16’s stonden, zijn in gebruik als veilinghuis of opslag. In een van de bunkers liggen kazen te rijpen.

De Rijssense bouwondernemer en investeerder Dik Wessels wil dat veranderen. Hij hoopt dat in het voorjaar van 2016 weer grotere, commerciële (charter-)vliegtuigen opstijgen van Twente Airport. Dan moet er ook een nieuwe aankomst- en vertrekhal zijn gebouwd.

Gistermiddag maakten de gemeente Enschede en de provincie Overijssel bekend dat een consortium van Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels, en bagageafhandelaar/operator Aviapartner het eens zijn geworden met Area Development Twente (ADT) over de ontwikkeling van Twente Airport en het bedrijventerrein in de omgeving. ADT is de exploitatiemaatschappij die voor de gemeente en de provincie Overijssel de ontwikkeling van het gebied rond de eind 2007 gesloten legerbasis begeleidt.

In december nog leek het gedaan met de herkansing voor de Twentse luchthaven. Na een langdurige aanbestedingsprocedure, opgestart door ADT, bleek geen enkele onderneming echt geïnteresseerd in de exploitatie. De drie potentiële kandidaten – Schiphol, het Turkse Ictas en de Frans-Nederlandse combinatie Egis/Imtech – waren afgehaakt.

Toen meldde Wessels zich. „Voor Twente”, zegt hij. „Voor de uitstraling, voor de werkgelegenheid die er uit voorkomt. Als familie hebben wij geld verdiend in Twente, dan mag je ook wel wat terugdoen. Het is de laatste mogelijkheid om een luchthaven voor Twente te behouden”, vindt Wessels. De bouwmiljardair heeft al een aantal keer een poging ondernomen om de luchthaven te exploiteren maar toonde tijdens de mislukte aanbestedingsprocedure geen belangstelling. „Het was goed geweest als een ander zich had gemeld. Dan had ik het niet hoeven doen. ”

In de nieuwe plannen voor de luchthaven wordt rekening gehouden met een overheidsbijdrage van 5 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken heeft 2,5 miljoen euro toegezegd, op voorwaarde dat de regionale overheden de andere helft bijdragen. De gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel moeten nog besluiten over een eenmalige bijdrage van elk 1,25 miljoen euro. Dat geld zou vervolgens via de Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) in de ontwikkeling van het luchthavenbedrijf worden gestoken.

De overheidsbijdrage moet niet worden gezien als staatssteun, stellen de burgemeester van Enschede Peter den Oudsten en de Overijsselse gedeputeerde Gerrit Jan Kok. Het geld is bedoeld om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. PPM Oost investeert met dat uitgangspunt ook in andere bedrijven. De Europese Commissie toetst al wel of er bij een eerdere investering van 16,2 miljoen euro in de infrastructuur van de luchthaven sprake is geweest van staatssteun.

Burgemeester Den Oudsten, die tevens voorzitter is van exploitatiemaatschappij ADT, en gedeputeerde Kok zeggen geen grote politieke moeilijkheden te verwachten. Raads- en statenleden hebben bij herhaling gesteld dat de overheden in geen geval mogen bijdragen aan de exploitatie van de luchthaven. Volgens Den Oudsten en Kok voldoen de plannen aan de gestelde voorwaarden.

Investeerder Dik Wessels stelt dat hij om een bijdrage heeft gevraagd omdat hij wil „dat de overheid er bij betrokken blijft”. „Je kunt niet zonder de overheid. Kijk maar naar Schiphol.”

In het verleden hebben critici hun twijfels geuit over de levensvatbaarheid van Twente Airport. „Ik heb mijn eigen cijfermatige onderbouwing. Die kent het publiek niet”, zegt Dik Wessels daarover. „Ik zie mogelijkheden”, zegt hij. „Er ligt een drieduizend meter lange baan. De infrastructuur is goed, de luchthaven ligt vlakbij de A1. Vanaf Amersfoort is Twente gemakkelijker te bereiken dan Schiphol.” Het vliegveld zou in 2030 tussen de 1 en 2 miljoen reizigers moeten vervoeren.

Omwonenden hebben in het verleden fel geprotesteerd tegen plannen voor heropening van de luchthaven. Zij vrezen voor overlast en aantasting van het groene gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal. „Fanatieker kan haast niet”, zegt de Enschedese burgemeester Den Oudsten over het protest. „Maar er bestaan geen luchthavens zonder tegenstanders.”

In de plannen krijgt het consortium voor 49 jaar het recht om de luchthaven en het bedrijventerrein (ongeveer zestig hectare) te ontwikkelen en te exploiteren. De totale investering in de ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein zal tussen de 35 en 40 miljoen euro bedragen, verwacht Wessels. De luchthaven zal naar verwachting tussen de duizend en 2.500 nieuwe banen in Twente opleveren. Het is de bedoeling dat eind 2014 definitief is besloten over de heropening van Twente Airport.

    • Annette Toonen