Hof: spelers Staatsloterij jarenlang misleid

De Staatsloterij heeft miljoenen deelnemers acht jaar lang misleid over de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van prijzen. Het gerechtshof Den Haag oordeelde gisteren in hoger beroep dat de Staatsloterij van 2000 tot en met 2007 „misleidende mededelingen” aan deelnemers deed op diverse fronten.

Trekkingen van grote prijzen zoals 100.000 en 250.000 euro verrichtte de Staatsloterij niet uit verkochte loten, maar uit de loten die verkocht hadden kunnen worden. Prijzen vielen daardoor geregeld op niet-verkochte loten. In het arrest staat het voorbeeld van drie miljoen verkochte loten, maar prijzen die getrokken werden uit 21 miljoen loten.

In advertenties wekte de Staatsloterij de indruk dat prijzen wel zouden vallen. Neem de Koninginnedagloterij van april 2005, waarbij de Staatsloterij adverteerde met tien prijzen van 1.000.000 euro en tien prijzen van 250.000 euro. Daarvan werden vier respectievelijk nul prijzen uitgekeerd.

De zaak is aangespannen door de stichting Loterijverlies, die in 2008 is opgericht door Ferdy Roet en waarbij 23.000 ‘gedupeerden’ zich voor 25 tot 35 euro hebben aangesloten. In 2010 ving de stichting bij de rechtbank Den Haag nog bot. Het betreft een civiele procedure waarin nu is vastgesteld dat de Staatsloterij „misleidende mededelingen” deed.

De Staatsloterij laat weten het arrest te bestuderen op mogelijkheden voor cassatie. Het ministerie van Financiën (formeel eigenaar van staatsdeelnemingen) wil niet reageren. Roet zegt dat zijn stichting met het arrest in de hand tot een schikking „van enkele honderden euro’s per deelnemer” met de Staatsloterij wil komen. Mocht dat niet lukken, dan wil hij een proces aanspannen schade vergoed te krijgen.

Sinds 1 januari 2008 trekt de Staatsloterij enkel nog prijzen uit verkochte loten.