Beloning bij fusie kleine scholen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) wil samengaan van scholen stimuleren door ze een bonus te geven. Scholen die er voor kiezen klein te blijven, ondervinden daar hinder van: die zien de bekostiging juist teruglopen. Op deze manier wil Dekker het groeiende aantal kleine scholen terugdringen, heeft hij vandaag bekendgemaakt.

Het eerdere advies van de Onderwijsraad om scholen te sluiten met minder dan 100 leerlingen – de opheffingsnorm was 23 – neemt Dekker niet over. „Die maatregel is te rigoureus”, zegt hij. „In een uithoek is het behoud van een kleine school misschien cruciaal, omdat er anders helemaal geen onderwijs meer is.”

Om samengaan van scholen makkelijker te maken, pleit Dekker voor meer wettelijke ruimte. Zo wordt de fusietoets in krimpgebieden versoepeld. Nu mogen scholen soms niet fuseren, waar dat wel wenselijk is.

Bovendien moeten ‘samenwerkingsscholen’ makkelijker tot stand komen. Nu mag zo’n fusie tussen een openbare en een bijzondere school, bijvoorbeeld een katholieke, alleen als één van de betrokken partijen op omvallen staat. Dat is niet altijd het geval, terwijl er wél weinig leerlingen zijn. „Dat kan ertoe leiden dat in een dorp twee scholen willen fuseren, maar de wet het niet toelaat.”

    • Juliette Vasterman