Als je een foto opstuurde van een failliete concurrent, kreeg je een taart van het hoofdkantoor

pagina 16-17