Weer zwangerschapsurine naar veeteelt

Sommige onvruchtbare varkens worden zwanger van mensenhormoon. Maar zwangeren die in Brazilië urine afstonden wisten van niks.

Zwangere Braziliaanse vrouwen blijken jarenlang urine te hebben verzameld in de veronderstelling dat het zwangerschapshormoon HCG daarin andere vrouwen zou helpen zwanger te worden. Maar in plaats daarvan gebruikte het Nederlandse farmaceutische bedrijf Organon (nu MSD) het hormoon uit de urine als ingrediënt in het vruchtbaarheidsbevorderende geneesmiddel PG600 voor varkens. Dat meldde De Volkskrant maandag.

Een woordvoerder van MSD in Nederland bevestigt het bericht en erkent dat de Braziliaanse vrouwen die maandelijks 170.000 liter urine inleverden „niet goed geïnformeerd” waren. Maar volgens de woordvoerder is het „al oud nieuws” omdat het inzamelingsprogramma drie jaar geleden al werd stopgezet „omdat er onduidelijkheid was over de bestemming ervan”.

Overigens blijkt de inzamelcampagne in Brazilië nog steeds door te lopen (zie programahcg.com.br). Op deze website, waar geen enkel verband blijkt met Organon of MSD, wordt nadrukkelijk vermeld dat de urinedonatie bedoeld is om andere vrouwen te helpen bij het zwanger worden.

Volgens MSD wordt de in Brazilië verzamelde urine „al enige jaren” daadwerkelijk alleen nog maar voor menselijke toepassingen gebruikt. Het bedrijf zegt desgevraagd geen plannen te hebben de Braziliaanse vrouwen die in het verleden onder valse voorwendselen urine hebben geleverd nader te informeren of te compenseren.

Een soortgelijke kwestie speelde eerder in Nederland. In 1985 dreigde de inzameling van zwangerenurine (bekend onder de naam Moeders voor Moeders) droog te vallen, toen de Stichting Lekker Dier aankaartte dat het ook voor diergeneesmiddelen gebruikt werd. Toenmalig producent Akzo Pharma haastte zich om te beloven dat de urine voortaan alleen nog maar voor menselijke doeleinden gebruikt zou worden.

De woordvoerder van MSD benadrukt dat het Nederlandse inzamelingsprogramma nog steeds „uitsluitend” voor humane toepassingen bedoeld is. Ze vreest dat het Volkskrant-artikel op dit punt „een verkeerde indruk kan geven.”

Voor de productie van PG600 voor onvruchtbare varkens (een combinatiepreparaat van HCG uit menselijke urine en gonadotrofine uit het bloed van zwangere merries) gebruikt het bedrijf echter nog altijd de in Brazilië verzamelde urine. Het zou gaan om „een oude partij” die Organon in 2010 uit Brazilië importeerde.

Het bedrijf wil niet zeggen om hoeveel het gaat en hoe lang het daar nog mee toe kan. Volgens de woordvoerder is MSD inmiddels wel bezig speciaal voor de veterinaire toepassing een nieuw inzamelprogramma te ontwikkelen waarbij de vrouwen die doneren „wel goed geïnformeerd zullen worden over het doel ervan.” Details daarover kan zij echter nog niet geven.