Wat is oprecht in de massacultuur?

None
Illustratie Martin Sutovec

We leven in een massacultuur. Via de sociale media, zoals Facebook en Twitter, is in een korte tijd een groot publiek te bereiken. Door herhaling van boodschappen kan het grote publiek gemanipuleerd worden. Men vergeet het eigenlijke doel van een boodschap.

Kijk naar wat er gebeurd is na de dood van Ruben en Julian. Het is begonnen met een oprecht bericht om mensen op te roepen hun steun te betuigen. Maar omdat dat zo vaak voorbij komt, verandert het doel van het bericht. Het gaat niet meer om de steun, maar om het aantal mensen die steunen. Plaatsen mensen dan nog wel berichten omdat ze zelf hun steun willen betuigen of omdat ze zich verplicht voelen omdat iedereen het doet?

Ik denk dat bij veel mensen het laatste de voornaamste reden is – dus meer uit eigenbelang. Ten eerste omdat ze erbij willen horen. Iedereen steunt de familie, dan moet ik dat ook doen. Dat is de gedachte die veel mensen hebben. Ook wordt het gedaan uit angst. De angst voor wat andere mensen ervan denken als jij geen bericht achterlaat.

In deze massacultuur weten we niet meer of iets oprecht is of niet. Veel dingen die we doen zijn een hype. De groepsdruk in onze samenleving is te hoog. Hierdoor worden we meegezogen in wat de massa doet!

Freek van Blerck (15 jaar)

Breda