Utrecht wil vanaf 2017 korten op cultuur

De gemeente Utrecht wil het budget van de drie grote culturele instellingen in de stad, muziekcentrum Tivoli Vredenburg, de Stadsschouwburg en het Centraal Museum, vanaf 2017 met 2 ton per instelling verlagen. Dat staat in de Voorjaarsnota van het college van B en W. Daarnaast wil de gemeente de subsidie van wereldmuziekpodium RASA met 5 ton korten.

De bedragen zijn nog niet definitief. De Voorjaarsnota moet eerst door twee raadscommissies worden besproken en zal naar verwachting eind juni worden behandeld in de gemeenteraad.

De bezuinigingen op cultuur en andere posten, zoals sport, zijn volgens het stadsbestuur onder meer noodzakelijk wegens tegenvallers bij de grondexploitatie van Leidsche Rijn en het Stationsgebied.

Naast de bezuinigingen op de drie grote culturele instellingen wil het college van B en W ook 150.000 euro per jaar schrappen voor ‘internationalisering’ van het cultuurbeleid. Dat geld is volgens het gemeentebestuur niet meer nodig omdat de stad geen kandidaat meer is voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Bij de voorrondes legde Utrecht het af tegen Leeuwarden, Maastricht en Eindhoven, die nu nog in de race zijn voor de titel.

De Utrechtse wethouder Cultuur, Frits Lintmeijer (GroenLinks), verwacht dat de exploitatie van de drie grote culturele instellingen waarop wordt bezuinigd niet in gevaar komt. Voor RASA is de toekomst wel onzeker: dat houdt 250.000 euro, een derde van zijn huidige budget, over voor de programmering. De vijf ton die gekort wordt, is het geld dat RASA nu krijgt voor huisvesting. De organisatie zou mogelijk kunnen intrekken bij het nieuwe Tivoli Vredenburg, maar of dat doorgaat, is niet zeker.

Het nieuwe muziekcentrum, waarin Tivoli, Vredenburg en SJU Jazzpodium opgaan, moet op 21 juni volgend jaar opengaan. De organisatie krijgt jaarlijks 7,5 miljoen euro subsidie voor het programmeren van het nieuwe complex met vijf zalen.