kort

Babysterfte

Minder babysterfte, maar Nederland scoort toch matig

Amsterdam. - Het aantal baby’s dat rond de geboorte sterft, daalt in Nederland. Stierven in 2004 nog 10,5 op de 1.000 baby’s voor, tijdens of vlak na de geboorte, in 2010 was dit teruggelopen tot 9 per 1.000. Dat blijkt uit een Europees onderzoek naar perinatale sterfte. Van de 29 Europese landen die in het onderzoek zijn meegenomen scoort Nederland nog altijd zeer matig. Onder perinatale sterfte wordt verstaan het totale aantal kinderen dat na een zwangerschapsduur van 22 weken wordt geboren en voor, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte overlijdt. De verbetering van de situatie is het resultaat van intensievere samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen. Ook neemt het aantal rokende zwangeren af en zijn er minder tienerzwangerschappen. De relatief hoge babysterfte in Nederland was voor gynaecologen reden te pleiten voor het afschaffen van thuisbevallingen. Een kwart van de gewone bevallingen gebeurt thuis. Uit een analyse van verloskundige-onderzoekers van de Vrije Universiteit bleek vorige maand echter dat de babysterfte rond de geboorte in Nederland vooral optreedt bij te vroege geboorten tussen de 22ste en de 27ste zwangerschapsweek. NRC

Radio

Zeven partijen voor nieuwe FM-zender

Amsterdam. - Zeven partijen willen een nieuw commercieel radiostation beginnen. Zij hebben een bod uitgebracht op de landelijke FM-frequentie van het failliete Arrow Classic Rock. Om welke bedrijven het gaat, is onbekend. Het ministerie van Economische Zaken verkoopt in veilingen vergunningen aan commerciële radiostations voor een plaats op de FM-radio. Grote radioaanbieders, zoals Sky Radio en Q-music, mochten niet bieden omdat zij dan een te groot marktaandeel hebben. NRC