Dijsselbloem wil lagere beloning voor ING-top

Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vindt de beloning van de top van bank en verzekeraar ING op dit moment te hoog. De bewindsman geeft toe dat de salarissen bij ING lager liggen dan bij vergelijkbare Europese bedrijven. Maar dat is volgens Dijsselbloem „gezien de uitdagingen waar de sector voor staat” geen reden voor een verhoging.

Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen. Ondanks de lagere salarissen is hij van mening dat bij ING „de beloningen omlaag kunnen”. Volgens Dijsselbloem is het „niet meer dan logisch” dat de salarissen aan de top worden versoberd, gezien de problemen in de financiële sector.

De beloningen voor het bestuur van ING zijn sinds 2010 niet gestegen en in het meest recente jaarverslag noemde de raad van commissarissen van ING relatief lage beloning „op de langere termijn geen houdbare situatie”.

ING geniet nog altijd staatssteun die de bank in 2008 verkreeg. Van de 10 miljard heeft ING inmiddels 7,8 miljard terugbetaald. Verder nam de staat in 2009 Amerikaanse hypotheken over die destijds stevig in waarde waren gedaald. Nu lopen er onderhandelingen tussen ING en overheid over de verkoop van die portefeuille. Inmiddels is de waarde flink gestegen. Zolang er nog sprake is van overheidssteun mag de ING-top geen variabele beloningen, zoals aandelenopties, ontvangen. Dijsselbloem noemt de versoberde arbeidsvoorwaarden „redelijk gezien het forse aandeel aan steun dat de Nederlandse Staat aan de financiële sector heeft verleend”.

Inmiddels heeft de bank de variabele beloningen voor bijna alle medewerkers afgeschaft: via een verhoging van de vaste beloning wordt dat deels gecompenseerd. De variabele beloning kon volgens de cao maximaal 18 procent bedragen van het vaste salaris.

Topman Jan Hommen krijgt een vast salaris van 1,35 miljoen euro, dat al enkele jaren niet is gestegen. De opvolger van Hommen, Ralph Hamers, gaat minder verdienen dan zijn voorganger. De nieuwe bestuursvoorzitter, die in oktober begint, krijgt een vast salaris van 1,27 miljoen euro.