Spaanse banken moeten weer voorzieningen treffen

De Spaanse banken worden klaargestoomd voor de Europese bankenunie. Ze zullen misschien 10 miljard euro aan nieuwe voorzieningen moeten treffen voor geherfinancierde leningen, na het besluit vorige maand van de Spaanse nationale bank om de voorwaarden van de reddingsoperatie voor de bankensector van afgelopen jaar ook daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. Dat is pijnlijk, maar er is ook een straaltje hoop.

Het edict van de Spaanse nationale bank komt na een jaar waarin de overheid diverse koninklijke decreten heeft doen uitgaan over voorzieningen voor vastgoed, en 41,5 miljard euro aan eurozonesteun heeft gebruikt om de banken te hulp te schieten. Het weerspiegelt de zorgen dat 52 miljard euro aan geherfinancierde leningen eigenlijk als ‘substandaard’ moeten worden gecategoriseerd, zodat er hogere buffers nodig zullen zijn om eventuele verliezen te kunnen opvangen. Als die voorzieningen tot 15 procent van de geleende bedragen zouden worden opgetrokken, zouden de vijftien grootste banken bijna 8 miljard euro aan nieuwe voorzieningen moeten regelen.

Grotere Spaanse banken als Santander en BBVA moeten in staat kunnen zijn aan de extra eisen te voldoen. Maar zelfs als zij hun voorzieningen niet per se dit jaar al hoeven te treffen, zullen zij en de kleinere spaarbanken, die momenteel worden gesaneerd, winsten moeten wegsluizen die oorspronkelijk waren bedoeld voor de kapitaalversterking.

Dit zal beleggers eraan herinneren dat de Spaanse banken last zullen blijven ondervinden van de voortdurende noodzaak om zich in te dekken tegen de kwakkelende economie. Het reële bruto binnenlands product van Spanje zal dit jaar met 1,6 procent dalen, na een daling van 1,4 procent in 2012, aldus het IMF.

Het besluit van de Spaanse nationale bank houdt ook een goed getimede boodschap in voor de rest van Europa.

De grootste banken van de eurozone zullen volgend jaar onder toezicht komen van één enkele autoriteit, onder supervisie van de Europese Centrale Bank (ECB). Hier zal uiteindelijk misschien ook een pan-Europees fonds aan worden gekoppeld voor het ordelijk sluiten van failliete banken en zelfs, op de nog langere termijn, een gezamenlijk depositogarantiefonds. Dit plan kan alleen maar slagen als de stresstests van de ECB voor de Europese banken stevig genoeg zijn en leiden tot een versterking van de zwakkere Zuid-Europese kredietverstrekkers.

Het risico dat de kans wordt gemist om de „noodlottige verbondenheid” van wankele banken en noodlijdende overheden te doorbreken moet de geesten scherp houden. Spanje heeft gelijk als het de rest van dit jaar wil gebruiken om de juiste signalen af te geven.

De toezichthouders in andere landen met een zwakke bankensector zouden dat voorbeeld moeten volgen.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • George Hay